Com crear i gestionar la identitat digital científica

30/09/2022 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


Un dels elements claus per al personal investigador és la identitat digital científica única, ja que permet:

  • Augmentar la visibilitat de les seues publicacions.
  • Facilita les citacions correctes i per tant millora l’impacte tant del personal investigador com de la universitat.
  • Permet reunir tota la bibliografia d’un/a mateix autor/a, evitant les confusions amb altres possibles autors/es homònims/es.

La identitat digital científica inclou tant el nom d’autor com la seua filiació institucional o nom de la institució a la que pertany.

Es recomana triar una firma científica personal que identifique clarament al investigador/a i el diferencie dels demés, seguint les recomanacions següents:  

 

Algunes recomanacions generals per a noms d’autor:

  • Utilitzar el nom de pila sencer, per a diferenciar-se d’ altres homònims.
  • En cas de dubte, utilitzar guions per mantindre unides les diferents paraules que formen el nom o el cognom.
  • Evitar abreviatures com Ma i les partícules: de, de la, i... o mantenir-les unides per un guió amb l’altre nom o cognom.

Forma recomanada

Utilitzar en cas de:

Exemple: Nom i cognom

Exemple: Signatura recomanada

Nom1 InicialNom2 Cognom1

Per a diferenciar de possibles homònims en cognoms poc freqüents

Ramón Andrés Feenstra Ramón A. Feenstra

Nom Cognom1

Per a cognoms poc freqüents

María Amparo Camarero Olivas

Mariam Camarero

Nom Cognom1-Cognom 2

Per a cognoms freqüents

Andreu Casero Ripollés

Andreu Casero-Ripollés

Nom 1- Nom2 Cognom1-Cognom2

En cas de noms compostos, on el segon nom és més identificatiu

Maria Lidon López Peris M-Lidon López-Peris

Nom1 InicialNom2 Cognom1-Cognom2

En cas de noms compostos, on el primer nom és més indentificatiu

Juan Vicente Sánchez Andrés

Juan V. Sánchez-Andrés

Nom Cognom1-partícula-Cognom2

En cas de partícules en els cognoms

Mario del Líbano Miralles

Mario Del-Líbano-Miralles

 

Recomanacions per a la filiació institucional:

El nom d’autor ha d’anar acompanyat sempre de la filiació institucional.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació estableix en l’article 15j, com un deure de l’investigador utilitzar la denominació de les entitats per a les que presta serveis.

Al mateix temps, afavoreix la recopilació de la producció científica de la universitat per part de cercadors i altres instruments d’avaluació de la producció científica, millorant la visibilitat de la universitat en els rànquings d’àmbit científic.

El nom oficial de la nostra universitat és, a tots els efectes i per a totes les llengües: Universitat Jaume I

L’ordre de la filiació ha de ser el següent, separant els elements per comes:

  • nom del grup d’investigació / departament / institut universitari  (nom complet oficial i /o acrònim, si és d’ús habitual)
  • institució (nom complet en la forma oficial i, opcionalment, acrònim)
  • adreça postal, ciutat i país (en l’idioma que es trie)

Ex: Departament de Física, Universitat Jaume I, Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Espanya

Ex: Institute of Advanced Materials (INAM), Universitat Jaume I, Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Spain

En el cas de centres mixtes dependents de vàries institucions és recomanable especificar el nom del centre i totes les institucions de les que depèn.

En cas que l’investigador tinga filiacions múltiples, es fan les ressenyes completes, enumerant-les.

Per ex:  Félix Hernández-Hernández 1,2

1 Departament de Química Física i Analítica, Universitat Jaume I, Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Espanya.
2 Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), Universitat Jaume I, Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, Espanya.

Per agrupar i gestionar les diferents variants de nom d’autor utilitzades fins ara i associar cada autor/a amb totes les seues publicacions, es recomana que el personal investigador cree el seu perfil professional en els diferents sistemes d’identificació d’autor i emplene l’apartat “Other names”.

Pots trobar més informació al nostre blog