DOI (Digital Object Identifier)

14/01/2015 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és el DOI?

DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent per a les publicacions electròniques.

El DOI proporciona informació sobre la descripció dels objectes digitals (revistes, articles…) i la seua localització en internet, a través de metadades (autor, títol, dades de publicació,…).

Quins documents porten DOI?

El DOI s'assigna principalment a articles de revistes electròniques, però també a llibres, capítols de llibres, actes i comunicacions de congressos, tesis, programari, vídeos,  etc.

També s'assigna als articles “in press”, açò és, a aquells articles ja disponibles des de plataformes de revistes científiques online però no inclosos encara en un volum. En aquests casos, el DOI serveix com a referència a l'article.

Per a què serveix el DOI?

 • Cercar i localitzar un document en la xarxa, garantint que sempre estarà disponible
 • Citar recursos científics electrònics i publicar documents científics. El seu accés fàcil i permanent i la seua possibilitat d'enllaçar documents, ofereixen una major probabilitat de citació
 • Compartir informació. Es pot navegar per diferents articles o publicacions de forma transparent

Quina estructura té el DOI?

El DOI és un codi alfanumèric que segueix la norma NISO Z39.84, DOI Syntax.

Té la següent estructura:

 • Directori de DOI, que és sempre el mateix: http://dx.doi.org
 • Un prefix, que identifica la Universitat o l'editor. En el cas de la Universitat Jaume I aquest prefix és: 10.6035
 • Un sufix, que identifica l'objecte digital

Els dos grups de caràcters estan separats per “/”. El sufix pot tenir una estructura flexible, que estableix el gestor del DOI, en el nostre cas, la Biblioteca.

Exemple:  http://dx.doi.org/10.6035/DossiersF 

Quins avantatges té l'ús del DOI en les publicacions electròniques?

 • Garanteix l'accés directe i permanent al recurs electrònic que identifica, encara que canvie la seua ubicació en la xarxa
 • Augmenta la visibilitat de les publicacions electròniques, augmentant el nivell de citació, ja que permet la seua ràpida identificació i accés
 • Garanteix la propietat intel·lectual d'un recurs electrònic, gràcies a la informació que porta associada en les seues metadades
 • Permet la seua interoperabilitat amb altres plataformes, repositoris o motors de cerca

En definitiva, el DOI permet als investigadors: saber què tenen, trobar el que volen, saber on està, i poder accedir i reutilitzar continguts.

Sóc editor, quines obligacions comporta utilitzar el DOI?

Quan es decideix usar el DOI per a gaudir de tots els seus avantatges, s'ha de complir amb una sèrie d'obligacions dirigides a fomentar i facilitar l'ús del DOI.

 • El DOI del document sempre ha de mostrar-se en forma d'enllaç a URL (per exemple: http://dx.doi.org/10.6035/clr.2011.9) i ser enllaçable
 • Qualsevol canvi que tinga el document registrat (canvi de servidor, correcció de metadades…) ha de ser actualitzat en un directori centralitzat
 • És obligat utilitzar el DOI en les cites bibliogràfiques dels articles i publicacions de la Universitat. Un exemple de cita bibliogràfica:

Casero, Andreu., 2011. " La Tag TV o cómo Internet cambiará la televisión del futuro". adComunica, n. 1, p. 191-193. < http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2011.1.19>

Vull sol·licitar el DOI per a la revista que edite, a qui he de dirigir-me?

En la Universitat Jaume I, el DOI es registra des de la Biblioteca. Envia la teua sol·licitud a biblioteca@uji.es

Vaig a publicar un article en una revista com puc saber el DOI d'una publicació per a incloure-ho en les meues referències bibliogràfiques?

Per a cercar el DOI d'un article, es pot utilitzar el següent formulari

Dins del document, el DOI sol indicar-se en la capçalera o en el peu de pàgina. En el cas de les publicacions electròniques de la Universitat Jaume I, anteriors a 2012, i disponibles en el Repositori UJI, el DOI apareix en la informació associada, com a metadada.

Qui assigna el DOI?

La Universitat o els editors de les publicacions electròniques han de sol·licitar el nombre DOI a les Agències de Registre corresponent. La més utilitzada per a les publicacions acadèmiques és CrossRef, que representa a mes de 3.000 editors i associacions científiques.

En la nostra Universitat la Biblioteca s'encarrega de gestionar i tramitar els DOIS, en coordinació amb el Servei de Publicacions, per a les revistes i llibres editats per la Universitat Jaume I. A més de les noves publicacions, s'està aplicant el DOI a les publicacions retrospectives des de 2011 que es troben en el Repositori UJI.