Normativa de la Docimoteca

13/10/2021 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Docimoteca és una sala on es localitza el material psicotècnic i d'avaluació psicològica i psicoeducativa. És, al mateix temps, un servei i un laboratori docent on es troba el material ordenat i classificat.

La docimoteca es troba a la planta 0 de l'edifici de la biblioteca

El conjunt del material que hi ha consisteix en tests, escales, bateries, qüestionaris de les diferents àrees de la psicologia i la psicopedagogia, com ara: intel·ligència, aptituds, desenvolupament, personalitat, llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i motivació, dificultats i trastorns, etc. També es disposa de material d'intervenció.

Ateses les característiques especials d'aquest tipus de material s'ha establit la següent normativa de préstec i consulta:

Serveis que presta la Docimoteca:

 • Assessorament i informació de les diferents proves
 • Consulta de les proves en la sala de la docimoteca
 • Préstec de proves psicològiques i psicoeducatives
 • Suport a les pràctiques educatives d'aula o laboratori en matèria de avaluació psicològica i psicoeducativa
 • Localització de proves no comercialitzades

Com es pot consultar el catàleg de proves disponibles:

 • Accés al catàleg
 • La consulta de les proves es pot realitzar per títol, autor, matèria, paraula clau, signatura i ISBN...
 • Si feu una cerca per la matèria «Avaluació psicològica» podreu obtenir una llista de tot el material de què es disposa a la docimoteca. La cerca també es pot fer per matèries concretes, com per exemple: personalitat-test, intel·ligència-test, tests psicològics per a infants...
 • Consultant al personal de la docimoteca

Consulta:

 • El material de la docimoteca el poden consultar totes les persones interessades en aquestes matèries
 • La prova que es desitja consultar s'ha de sol·licitar al personal de la docimoteca i davant de l'usuari s'ha de comprovar que la prova és completa
 • La consulta es fa en la sala de la docimoteca i s'ha d'emplenar un full amb les dades de l'usuari i del material o materials objecte de la consulta

Préstec: 


Requisits per al préstec

       Usuaris membres UJI

 • Professorat dels departaments de Psicologia i Educació: no cal autorització per al préstec
 • Estudiants de Màster i Doctorat: no cal autorització per al préstec
 • Professorat d'altres departaments: cal sol·licitar autorizació a l'adreça: moro@uji.es
 • Estudiants de grau: cal sol·licitar autorizació pel formulari

       Usuaris externs UJI

 • Professionals titulats en els camps de la psicologia i l'educació que col·laboren amb la Universitat Jaume I: estar inclosos en el llistat elaborat per l'USE
 • Professionals externs sense vincle amb la Universitat Jaume I: estar col·legiats al Col·legi Oficial de Psicòlegs i inscrits com a AlumniSauji Premium
 • Qualsevol altre usuari sense cap vincle amb la universitat: estar inscrits com a AlumniSauji Premium i estar autoritzats per el/la director/a de la Docimoteca 

        Procediment de préstec:

 • El personal de la docimoteca ha de revisar l'estat de la prova objecte de préstec i comprovar que l'usuari està autoritzat a fer el préstec. L'usuari ha d'emplenar el full de sol·licitud de prèstec o ús de material de Docimoteca en el qual signa el seu compromís d'utilitzar les proves atenent les recomanacions del codi ètic i deontològic de Col.legi Oficial de Psicòlegs.
 • Les persones que vulguen traure en préstec alguna prova i no disposen de carnet de l'UJI o AlumniSauji Premium i no estén incloses en el llistat elaborat per l'USE, hauran de sol·licitar en primer lloc autorització a l'adreça de direcció de la docimoteca explicant els motius pels quals sol·licita el préstec. Una vegada realitzada l'autorització, l'usuari es dirigirà al personal de la docimoteca per a la formalització del préstec, on haurà de presentar el DNI o document oficial junt amb l'autorització 
 • La devolució i la renovació de la prova s'ha de fer a la docimoteca durant el seu horari. Fora d'aquest es podrà retornar en el taulell de préstec

        Període de préstec:

 • Estudiants: 1 prova durant 7 dies
 • Professorat: fins a 3 proves i durant 15 dies
 • Usuaris externs a l'UJI autoritzats: fins a 2 proves durant 7 dies

Renovacions:

 • Professorat i estudiants de l'UJI, s'ajustaran a la normativa de l'UJI, sempre que el material no haja sigut sol·licitat per un altre usuari
 • Usuaris externs, fins a dues renovacions per curs acadèmic

Consumibles, usos i perfils:

 • La utilització de consumibles es restringís a 10 per prova per curs acadèmic per al professorat dels departaments de Psicologia i Educació i d'altres departaments
 • La utilització de consumibles es restringís a 3 per prova per curs acadèmic per a estudiants i usuaris externs
 • La utilització d'usos d'una mateixa prova per usuari es restringís a 3 per prova cada curs acadèmic
 • La utilització de correccions d'una mateixa prova per usuari es restringís a 3 per prova cada curs acadèmic

Pràctiques educatives d'aula o laboratori: 

 • El professorat ha d'enviar un correu electrònic a docimoteca@uji.es amb una llista dels alumnes que poden utilitzar el servei de préstec.
 • El professorat que necessite material fungible per a la realització de les pràctiques docents ha d'enviar un correu electrònic a la docimoteca indicant la prova i el nombre d'exemplars (de la prova i del material fungible) que necessita amb dues setmanes d'antelació.

Fulls de sol·licitud i adquisició: 

Des dels següents enllaços podeu accedir als fulls d'autorització (documents Word) pertinents per a la sol·licitud de préstecs de test, autoritzacions especials i sol·licitud de material fungible per a les pràctiques docents: