UJI

Arxiu General de la Universitat Jaume I

Serveis per al PAS

Última modificació: 16/11/2020 | Font: Biblioteca

L'Arxiu de la Universitat Jaume I ofereix els següents serveis per al PAS de la Universitat: 
 

► Sistema de gestió documental

► Préstec, consulta i còpies de documents

► Formació i assessorament

 

Sistema de gestió documental

Ofereix les directrius, processos i eines per a  una gestió eficaç dels documents generats per la Universitat:

Transferències de documentació a l'Arxiu General

Consisteix en el trasllat de la documentació des de les unitats administratives a l'arxiu intermedi quan ha finalitzat el termini de permanència en els arxius de gestió. El procediment és el següent:

La persona responsable de l’Arxiu de Gestió envia a l’Arxiu General aquest formulari: Previsió de transferència.

Des de l’Arxiu General es gestiona el trasllat de la documentació de la unitat administrativa corresponent a l’Arxiu.

El personal de la unitat administrativa prepara la documentació junt amb la relació de transferència emplenada per a la seva recollida i trasllat a l’Arxiu.

En l'Arxiu General es revisa la documentació rebuda amb el full de transferències. En cas d'alguna incidència, es contacta amb la unitat remitent per a resoldre-la.

Procés tècnic en l'Arxiu General

Després de revisar el material documental rebut, es guarda en la unitat d'instal·lació adequada, segons la tipologia i el suport. S'assigna una signatura topogràfica a cada unitat d'instal·lació que indica la seua ubicació física i es registra en la base de dades de l'Arxiu per a la seua posterior recuperació en cas de consulta.

Valoració i conservació/ Eliminació dels documents

Des de l'Arxiu General es presenten les diferents propostes de valoració de les sèries documentals a la Comissió de Valoració Documental de la Universitat Jaume I per a establir els termes de conservació i accés: Membres i Normativa aplicable.
Seguint la normativa vigent, les resolucions d'aquesta Comissió s'envian a la  Junta Qualificadora de Documents Administratius de la Comunitat Valenciana (JCDA)  per a la seua aprovació, si escau.
 

Taules de valoració de  sèries documentals universitàries aprovades per la JCDA

Més informació sobre propostes de valoració documental universitàries a la pàgina web de la Conferència d'Arxivers d'Universitats Espanyoles, CAU.

Préstecs, consultes i còpies de documents

Per a finalitats de tramitació o informació administrativa, les unitats administratives poden sol·licitar el préstec o còpia de documents. També es pot consultar la documentació al propi Arxiu General demanant cita prèvia a: arxiu@uji.es, indicant data i hora preferibles dins l'horari de consulta: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. Es rebrà confirmació per part de l'Arxiu.

Per a consultar les actes dels òrgans de govern de la Universitat es pot enviar a la Secretaria General (secgen@uji.es) la sol·licitud d’accés a expedients i actes.

Mesures de prevenció i protecció del COVID-19

- L'usuari portarà la seua propia mascareta que serà d'ús obligatori durant tota la seua estada. També portará el seu propi equip informàtic així com paper, llapis, etc. A l'Arxiu li proporcionarem guants i gel hidroalcohòlic.

- Els documents romandran 48 hores en quarentena.

 

Formació i assessorament

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb arxiu@uji.es.