UJI

JoVE, recurs en línea de videos especialitzats

Última modificació: 05/02/2019 | Font: Biblioteca

 

La Biblioteca ha ampliat el contingut del recurs Jove (Journal of Visualized Experiments) amb la col·lecció Science Education Basic Biology i el Video Journal Medicine. En aquesta plataforma ja teníem contractada la col·lecció Science Education Clinical Skills. Durant 2019 tenim, a més, accés gratuit al  Video Journal Biology. Aquests continguts poden ser útils en els àmbits de docència de Medicina i d’Infermeria.

JoVE (Journal of Visualized Experiments) és una plataforma que conté la revista en format vídeo Journal of Visualized Experiments i la base de dades amb tècniques bàsiques de laboratori Science Education.

Aquest recurs permet accedir a 75 vídeos especializados en medicina procedents de laboratoris de prestigi, revisats per experts (peer-review) i van acompanyats d’explicacions detallades dels protocols. JoVE està indexat en PubMed/MEDLINE, Web of Science, Chemical Abstracts i ocupa el segon quartil JCR en la categoria multidisciplinar.

La nostra subscripció actual permet accedir a  les 5 col·leccions de Clinical Skills

  • Phisical examinations I-II-III (procediments per a la realització d’exàmens físics)
  • Emergency Medicine and Medical Care (procediments emprats en entorns de cura intensiva i d'emergència)
  • Nursing Skills (procediments preparació i administració de medicaments)

A les sis col·leccions de SE Basic Biology:

  • General Laboratory Techniques
  • Basic Methods in Cellular and Molecular Biology
  • Biology I: Yeast, Drosophila and C. elegans
  • Biology II: Mouse, Zebrafish, and Chick
  • Lab Animal Research
  • Lab Safety

I al Video Journal Medicine amb més de 1.206 videoarticles. Durant 2019 tenim, a més, accés gratuit al  Video Journal Biology, que conté 2.012 videoarticles.

Aquest recurs és compatible amb Moodle i se’n permet l’ús docent.

La relació de tots els recursos electrònics que subscriu la Biblioteca de la Universitat Jaume I es troba en la secció Bases de dades de la web de la Biblioteca. Si accediu als nostres recursos des de fora del campus, recordeu utilitzar sempre el VPN.

 

Podeu fer-nos arribar la vostra opinió a: bases-dades@uji.es