UJI

App Biblioteca UJI

Última modificació: 17/05/2019 | Font: Biblioteca

 

             

 

La Biblioteca disposa d'una aplicació mòbil, UJI Biblioteca, dissenyada per a la localització de llibres i cabines d’estudi als diferents plantes de la Biblioteca.

La recerca es pot realitzar introduint paraules clau del títol, autor, etc. o  també el topogràfic de l'exemplar. L'aplicació mostra la disponibilitat per al préstec i el punt concret de la planta, sala i prestageria on es troba. També permet calcular una ruta des d'un punt d'origen fins al llibre o cabina seleccionada.

Aquesta aplicació està disponible en Android i iOS i ha sigut desenvolupada pel grup d’investigació GEOTEC de l’UJI i l’empresa Ubik Geospatial Solution. La descàrrega es pot realitzar des de les pàgines de Gloogle Play per a Android i App Store per a iOS (iPhone).

 

Indicacions per utilitzar l’app Biblioteca UJI

Per cercar un llibre, escriviu les paraules clau (p. ex. part del títol o nom de l’autor), o el topogràfic del llibre (p. ex. PN1992). Per cercar una cabina, escriviu la paraula cabina i el número de la cabina (p. ex. cabina 112). El  resultat de la recerca es mostra com una llista de llibres o cabines coincidents amb els termes de cerca.

  • Els elements disponibles tenen a la seua esquerra la icona, i els que no estan disponibles tenen la icona 
  • Seleccioneu un resultat disponible per ubicar-lo al mapa. En pantalles xicotetes (p. ex. en mòbils), es pot canviar entre la llista de resultats i el mapa mitjançant les icones   i .
  • Baix a la dreta, el component  mostra la planta de l’element seleccionat i permet visualitzar altres plantes.
  • Les icones  i  permet calcular rutes des d’un origen especificat fins a l’element de la cerca seleccionat. Utilitzeu-lo  per especificar l’origen de la ruta i per esborrar l’origen o destinació de la ruta. La part de la ruta corresponent a la planta visualitzada es mostra en roig i la resta en gris.