UJI

Celebració del Dia del Llibre a la Biblioteca

Última modificació: 06/04/2018 | Font: Biblioteca

 

La Biblioteca ha iniciat, un any més, una nova edició del Dia del Llibre, iniciativa que duu a terme des de 1998.

El propòsit d’aquesta campanya és el foment de la lectura, la indústria editorial i la protecció de la propietat intel·lectual mitjançant el dret d’autor.

Amb aquesta finalitat, la Biblioteca destina una part del seu pressupost a l’adquisició de bibliografia per al temps d’oci, i convida els membres de la comunitat universitària a fer propostes de compra de: novel·les, còmics, guies de viatges i pel·lícules.

El Servei d’Adquisicions Bibliogràfiques està enllestint el material que s’ha adquirit per al Dia de Sant Jordi.