Exposició "Col·lectiu fent front a la por: grups artístics espanyols 1945-75"

Última modificació: 14/12/2017 | Font: Biblioteca

Mostra organitzada pel Centre Internacional de Documentació Artística (CIDA) del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés i la Biblioteca de la Universitat Jaume I.

Aquesta exposició pretén donar a conèixer els diferents grups artístics sorgits a Espanya en els anys del franquisme i el paper cultural que van tenir en aquell moment històric i en generacions posteriors, i fer valer el fons del Centre Internacional de Documentació Artística (CIDA) del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni.

El final de la Segona Guerra Mundial provoca a Europa i a la resta del món una crisi existencial sense precedents. En el món de l’art els canvis socials es veuen refl ectits en l’aparició d’artistes de diverses tendències estilístiques, i amb el desig d’establir noves connexions amb el públic.

A Espanya el règim franquista, com una manera de donar aparença de normalitat, comença una apertura al món internacional de la mà de la cultura. Des dels anys 40 s’inauguren Centres d’Estudis Nord-Americans per diverses ciutats espanyoles.

En la dècada dels anys 50, diversos esdeveniments marquen un nou ritme: el 1951 s’inaugura la I Biennal Hispanoamericana d’Art; participació d’Espanya a les biennals de Venècia amb els màxims exponents de la creació plàstica espanyola i fi nalment la creació del Museu Espanyol d’Art Contemporani a Madrid. L’estratègia de la rentada de cara del règim fou avantatjosa per a ell mateix, però els mateixos artistes van acabar per enfrontar-se a aqueixa estratègia.

Els i les artistes creen les seues obres i hi expressen el seu pensament i ideals. Alguns comparteixen les mateixes inquietuds artístiques i ideals socials, decideixen reunir-se i formar grups artístics. La col·lectivitat encara la por.

Mes informació en Notícies

                         

 

 

 

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16