UJI

Normes UNE

Última modificació: 25/01/2018 | Font: Biblioteca

 

Les Normes UNE són documents elaborats per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), que contenen especificacions tècniques per a una activitat o producte i que han estat consensuades entre totes les parts involucrades.

La cabina de treball 506 de la 5a planta, disposa d’un equip que permet fer búsquedes i descarregar normes UNE, amb finalitat docent i d’investigació, a tots els membres de la comunitat universitària, mitjançant l’accés al recurs SUSCRINORMA.

Cal demanar les claus de la cabina al taulell de préstec.

Accés a la col·lecció de normes Aenormás