UJI

Normes UNE

Última modificació: 21/07/2020 | Font: Biblioteca

 

Les Normes UNE són documents elaborats per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), que contenen especificacions tècniques per a una activitat o producte i que han estat consensuades entre totes les parts involucrades.

La plataforma en línia AENORmás suscrita per la Biblioteca dona accés a més de 50.000 normes UNE a text complet vigents a tots els membres de la comunitat universitària amb finalitat docent i d’investigació. També ofereix la referència de les normes anul·lades i substituïdes.

A més de la consulta, la plataforma possibilita la seua descàrrega i impressió des de la xarxa de la Universitat i també des de xarxes externes mitjançant una connexió VPN

 

Accés a la col·lecció de normes AENORmás