UJI

Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster

Última modificació: 20/02/2020 | Font: Biblioteca

► Consulta dels treballs acadèmics a la Biblioteca

Tots els treballs acadèmics estan inclosos en el catàleg de la Biblioteca. Aquells que estan en suport electrònic, també es poden buscar en el Repositori UJI, on es poden consultar a text complet si compta amb l’autorització corresponent.

  • Els treballs acadèmics en suport paper (els actuals Treballs Final de Grau, Treballs Final de Màster i els anteriors Treballs Finals de Carrera i Tesis de Llicenciatura) es poden consultar a la Biblioteca, però estan exclosos  de préstec, per ser documents originals únics.

Per a consultar aquests treballs, s’ha de sol•licitar al mostrador de préstec de la Biblioteca i presentar una autorització de l’autor/a o del tutor/a, indicant així mateix si permet o no la reproducció total o parcial del treball.

  •  Els Treballs del Màster Internacional en Estudis per la Pau i el Desenvolupament es poden consultar sense autorització.
  • Les memòries guanyadores del Premi a les Millors Pràctiques Creatives es poden consultar amb autorització de l'autor o autora o de la Càtedra INCREA. En cas que un usuari estiga interessat en el préstec, haurà de sol•licitar una autorització per escrit a la Càtedra INCREA.

 

► Dipòsit i difusió dels Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster al Repositori i a la Biblioteca UJI

D’acord amb la Normativa dels Treballs Final de Grau i Final de Màster de la Universitat Jaume I (desembre 2012), els/les  estudiants presenten els seus Treballs Finals en suport paper i en suport electrònic.

Per tal d’una eficaç identificació, en la portada o primera pàgina dels projectes, han de constar les següents dades: títol, autor, director i/o tutor, grau o màster, curs acadèmic, paraules clau (un mínim de 3), resum, data de lectura.

Si t’interessa, pots utilitzar aquest model.

En l’acte  de la defensa pública del treball, els/les tutors/es, supervisors/es i els/les estudiants signen l’ Autorització per a la difusió del Treball Final de Grau/ o Final de Màster (pdf en valencià i castellà) ; (pdf en valencià i anglès).

En aquest document, l’autor pot triar dos opcions en quant a la difusió del seu treball:

  • Reproduir, comunicar i/o distribuir el document mundialment en format electrònic, amb caràcter no exclusiu. El Treball es podrà consultar i compartir a text complet, en accés obert, amb una Llicència Creative Commons, que l’autor pot triar també.
  • NO autoritzar la difusió en accés obert. El Treball es depositarà en el Repositori, a efectes d’arxiu i avaluació però no serà públic.

Finalitzada l’avaluació dels treballs, el departament tramitarà l'enviament a la Biblioteca dels treballs i les autoritzacions en format electrònic i, si existeix també en format paper o dvd.

Els Treballs en suport electrònic es depositaran en el Repositori UJI  dins les col•leccions TFG: Treballs Final de Grau TFM: Treballs Final de Màster
 

► Més sobre els treballs final de grau i màster

⇒ Et pot ajudar: Com elaborar un treball acadèmic, del blog de Biblioteca UJI