UJI

Tesis Doctorals

Última modificació: 03/05/2018 | Font: Biblioteca

Les tesis doctorals, en paper o en línea, es poden localitzar des del catàleg de la Biblioteca.

Les tesis doctorals llegides a la Universitat Jaume I en accés obert es poden consultar a TDX i al Repositori UJI.

S'han de consultar a la Biblioteca ja que estan excloses de préstec.

Se sol·liciten en el mostrador de préstec de la Biblioteca. Per a això hauràs d'omplir un formulari i deixar en depòsit el teu carnet universitari.

Les tesis doctorals es poden consultar sense autorització excepte aquelles en què s'indique expressament que aquesta és necessària.
D'acord amb la Normativa de doctorat de l’ UJI: "El Centre de Documentació de la Universitat Jaume I assumeix les funcions d'organització, custòdia i arxiu de les tesis doctorals. Els autors o autores de les tesis, en fer-ne el dipòsit, n'han d'autoritzar per escrit la consulta i el préstec. Si hi ha raons justificades perquè la consulta i el préstec requerisquen l'autorització individual dels autors o autores, aquests han de fer constar els motius i el termini en què es pot fer la consulta [...]".

En cas que es necessite autorització, cal especificar si és exclusivament per a la lectura de la tesi i si es permet la reproducció del text a més d’altres condicions que l'autor o autora considere oportunes.

En cas que es dispose de l'original de la tesi i d’una edició publicada, es deixarà per a consulta el text publicat.

També et pot interessar:

Bases de dades de Tesis a text complet

Bases de dades de Tesis referencials

  • TESEO
    Tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles des de 1976. En alguns casos es pot accedir al text complet.
  • REDIAL
    Referències de tesis sobre Amèrica Llatina llegides en universitats europees entre 1980 i 1996.