UJI

Internet i accés remot als recursos electrònics

Última modificació: 19/01/2015 | Font: Biblioteca

► Connexió a la xarxa amb dispositius mòbils:

Podeu trobar tota la informació per a conectar a Internet els diferents dispositius mòbils en aquest enllaç del Servei d'Informàtica:  

 

► Accés als recursos electrònics des de fora de la UJI:

Per accedir als recursos d’informació electrònics des de fora de la UJI cal configurar el programa Client VPN (Virtual Private Network). Més informació en la web del servei d’Informàtica