UJI

Termòmetre de l’accés obert a l’UJI

Última modificació: 19/04/2018 | Font: Biblioteca

Saps que pots trobar més de 42.000 recursos en accés obert a l’UJI?

Per donar a conèixer l’estat i evolució de l’accés obert a la Universitat Jaume I, posem en funcionament el Termòmetre de l’accés obert  on, periòdicament, us mostrarem amb dades i gràfics el número de documents en accés obert, les diferents tipologies, les estadístiques d’ús, etc.

Les primeres dades a data 15 d’abril de 2018:

  • Nombre de documents en accés obert al Portal de Coneixement Obert: 43.175

La major part dels continguts es troben al Repositori UJI, 39.710 documents, i la resta, en el servidor de vídeo de l’UJI, el videoblog CiènciaTV, el catàleg de dades i l’Arxiu Virtual Jaume I.

  • Percentatge de documents en accés obert al Repositori UJI: 78,5%

El Repositori UJI conté tota la producció científica, acadèmica i institucional de la Universitat Jaume I, respectant en tot moment els drets d’autor. Per això no tot el seu contingut és d’accés obert.

  • Nombre de tesis doctorals en accés obert: 707

Complint amb el RD 99/2011 les tesis doctorals s’arxiven en accés obert al repositori cooperatiu TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), i des d’allí es recol·lecten al Repositori UJI, a TESEO i a Dialnet.

  • Nombre de recursos educatius en obert: 651

Pots trobar diferents recursos educatius: apunts, manuals, exercicis, exàmens,… elaborats per professorat de l’UJI en accés obert a la col.lecció del repositori UJI: Recursos Docents.

  • Nombre de publicacions editades pel Servei de Publicacions i els diferents departaments: 6.443

Trobaràs en accés obert tots els articles de 15 títols de revistes actuals i 6 títols de revistes anteriors. També 90 llibres del Servei de Publicacions, 92 publicacions de la Fundació Isonomia, 150 publicacions institucionals, 2512 vídeos….

  • Producció científica: 8.917

​Aquesta xifra recull articles, capítols, llibres, tesis i comunicacions escrits pels investigadors de l’UJI, principalment en els últims 10 anys.

  • Treballs acadèmics: 3.331

Des de 2013 s’arxiven de forma sistemàtica els treballs fi de grau i treballs fi de màster al Repositori UJI. Aquesta xifra representa un 38,1 % del total de treballs arxivats, ja que la resta estan en accés restringit per decisió de l’autor.

  • Documents patrimonials: 12.000

​Els dos grans projectes que digitalitzen el patrimoni documental i el posen en accés obert a l’abast de tots són: l’Arxiu Digital de Castelló i l’Arxiu Virtual Jaume I.