UJI

Drets d'autor i llicències

Última modificació: 30/04/2018 | Font: Biblioteca

La propietat intel·lectual, també coneguda com drets d’autor, és el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars respecte a les seues creacions intel·lectuals, sense necessitat de registrar-les o posar-li un copyright © .

 

Reutilització de continguts

Quan reutilitzem continguts d’altres (textos, imatges, webs, tant els impresos com en internet), cal respectar el drets d’autor i les condicions de reutilització establertes. Sempre s’ha de citar correctament l’autoria i la procedència:

Docència i propietat intel.lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària?(CENT-UJI)

Quina diferència hi ha entre les Llicències Creative commons i l’opció “tots els drets reservats”?

. Amb una Llicència Creative Commons, els usuaris coneixen prèviament els usos que poden fer amb el contingut consultat, sense haver de demanar autorització.

. Amb “Tots els drets reservats”, per a usos diferents als establerts en la normativa de Propietat Intel.lectual, cal demanar autorització prèviament a qui tinga els drets d’explotació (autor o editorial).

 

Conservar els drets d’autor

L’autor, quan publica una obra a través d’una editorial, pot cedir tots o part dels drets d’explotació, de forma exclusiva o no exclusiva, depenent de la política de cada editorial. Per conèixer la política editorial respecte a l’accés obert, pots consultar el cercador de polítiques d’autoarxiu Sherpa/Romeo (per a revistes internacionals), Dulcinea (per a revistes nacionals), o la pròpia web de cada revista.

No obstant, l’autor pot conservar els seus drets d’explotació signant una addenda al contracte de publicació: SPARC Addenda ; Science Commons Addenda

Per a més informació, Tutorial multimèdia “Controla tus derechos, facilita el acceso abierto”, de REBIUN.

 

Llicències Creative Commons

Són llicències públiques gratuïtes en les que l’autor estableix les condicions de reutilització de la seva obra en accés obert. La seva finalitat és garantir l’ús adequat de la publicació per part d’altres persones, respectant els drets d’autor.

Què són i què signifiquen les diferents llicències Creative Commons? (CENT-UJI)

Per a publicar una obra pròpia amb una llicència Creative Commons, sols és necessari triar una de les Llicències Creative Commons  i afegir el símbol corresponent en l’obra.

 

Llicències Creative Commons a l’UJI

Per als continguts del Repositori UJI, recomanem les següents Llicències Creative Commons segons el tipus de material, però sempre és l’autor qui decideix la llicència que prefereix utilitzar:

 

   Materials i recursos docents: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA     

      

   Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA

 

   Tesis doctorals: Reconeixement-Compartir Igual CC BY-SA

  

  Tesis doctorals: Reconeixement-No Comercial- Compartir Igual CC BY-NC-SA

  

  Documents i publicacions institucionals: Reconeixement CC BY

  

  Materials digitalitzats que  han passat ja a domini públic

 

Propietat intelectual

Propietat  intel·lectual  (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)Altres enllaços d’interès amb informació sobre propietat intel·lectual i drets d’autor:

 

Per a resoldre dubtes generals sobre aquest tema, pots contactar amb dretsautor@uji.es