UJI

Biblioteca Virtual

Última modificació: 19/12/2014 | Font: Biblioteca

La Biblioteca Virtual permet cercar a la vegada en quasi tots els recursos d’informació bibliogràfica que formen la col·lecció de la Biblioteca de la Universitat Jaume I:

  • 94 bases de dades subscrites i d’accés obert
  • 50.000 llibres electrònics
  • 60.000 títols de revistes electròniques
  • El catàleg de la biblioteca, amb més de 600.000 registres d’exemplars en suport paper, audiovisual o electrònic
  • El Repositori UJI que difon la producció científica, acadèmica, institucional idocent de l’UJI

En moltes ocasions les referències compten amb un enllaç al text complet del document. La consulta del text complet es pot fer des dels ordinadors de la universitat o des d’altres, si s’habilita una connexió FreeNet.

Cal tenir en compte que:

  • La Biblioteca Virtual permet cercar simultàniament en quasi totes les bases de dades de la biblioteca, però no en totes
  • Per fer cerques complexes, utilitzar thesaurus, etcètera, és recomanable consultar les bases de dades específiques
  • És compatible amb el gestor bibliogràfic Mendeley. Es poden incorporar referències des de la pàgina de resultats de la cerca amb el connector “Save to Mendeley”, o exportant els resultats de la cerca a un arxiu de tipus BibText

Per a més informació, contacteu amb nosaltres: biblioteca@uji.es