UJI

Estat dels documents en el catàleg de la Biblioteca

Última modificació: 19/12/2014 | Font: Biblioteca

 

La informació sobre l'estat indica la disponibilitat del document i les condicions de préstec.

La informació que mostren  els registres d'exemplar dels documents és la següent:

 

Disponible: el document es troba a la seua prestatgeria i pot demanar-se en préstec en les condicions establertes.

Reservat: el document es troba reservat per a un usuari i està provisionalment dipositat en el mostrador de préstec. Tornarà a la seua ubicació si transcorregudes 48 hores no es gestiona el préstec.

Consulta en sala: el document està exclòs del préstec. Segons la seua ubicació pot consultar-se en sala directament o s'ha de sol·licitar-ho al taulell de préstec.

Adquirint-se: el document està en procés de compra i encara no s'ha rebut.

Acabat de catalogar: el document acaba de ser processat. Estarà disponible en poc de temps.

En reposició: el document no es troba en condicions de ser prestat o consultat. S'ha iniciat el procés d'adquisició d'un nou exemplar.