UJI

Ordenació dels llibres a les sales

Última modificació: 19/12/2014 | Font: Biblioteca

B Filosofia, Psicologia, Religió            

B      Filosofia general
BC   Lògica
BD   Metafisica, Filosofia Especulativa
BF    Psicologia
BH   Estètica
BJ    Ètica
BL    Religió, Mitologia
BM   Judaisme
BP    Islam, Bahà'í
BQ    Budisme
BR    Cristianisme
BS    La Bíblia
BT    Teologia doctrinal
BV    Teologia pràctica
BX    Sectes especials

 

Es troben a la Planta 1 Bloc A