FAQ: preguntes més freqüents a la Biblioteca

Última modificació: 11/04/2016 | Font: Biblioteca

 

Horaris i informació general | Localització de fons | Seccions i espais | Préstec

 Ordinadors i impressores | Adquisicions | Reprografia | Biblioteca digital

 

Horaris i informació general

Quin és l'horari de la biblioteca?
La biblioteca està oberta de dilluns a divendres de 8 a 22 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores. En els períodes d'exàmens la biblioteca està oberta les 24 hores. La data d'inici de l'horari especial s'anuncia amb antelació en la secció «Notícies» del web de la Biblioteca i a les xarxes socials.

Si no sóc membre de l'UJI, puc accedir a la biblioteca?
L'accés a la biblioteca és lliure per a totes les persones que vulguen visitar-la, independentment que pertanyen o no a la comunitat universitària de Castelló. La Biblioteca manté convenis amb distintes organitzacions i proporciona serveis bibliotecaris als seus membres, com ara SAUJI (Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I) associació constituïda com a vincle de connexió entre la societat i la Universitat.

Si he perdut algun objecte...
Els objectes que es troben a la biblioteca es deixen al taulell de préstec (primera planta). Els objectes romandran en aquest lloc, en dipòsit, per un termini màxim de tres dies. En finalitzar aquest període s'enviaran a l’Oficina d'Objectes Trobats del Rectorat. Els objectes trobats a la biblioteca es poden lliurar als punts d’atenció al públic.

No trobe lloc per a estudiar, però hi ha moltes taules buides amb objectes personals...
No es poden reservar els llocs d'estudi i tampoc està permès absentar-se dels llocs durant més de quinze minuts durant el període en què la biblioteca està oberta les 24 hores.

 

Localització de fons 

Com puc trobar un llibre?
Per a localitzar un llibre cal consultar el catàleg de la biblioteca. Es pot consultar des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet. Si teniu dubtes, dirigiu-vos al punt d'informació del taulell de préstec en la primera planta o als punts d’informació de les sales.

On es troben els llibres de...?
Els llibres estan col·locats per matèries en les prestatgeries de les diferents plantes. La relació de les matèries que hi ha en cada planta es pot consultar als fulls informatius disponibles als punts d'informació i al taulell de préstec. També es pot consultar aquesta informació en el web de la Biblioteca.

Com puc trobar les pel·lícules al catàleg?
Una forma senzilla és buscar al catàleg pel títol de la pel·lícula. També podeu buscar-les pel nom del director si el coneixeu, en aquest cas heu d'utilitzar l'opció «autor». Una altra possibilitat és, al catàleg de cerca avançada, limitar el tipus de format a: «VIDEO, DVD».

Com puc trobar articles de revistes si tinc la citació?
Si teniu la citació de l'article i sabeu en quina revista s'ha publicat, cal buscar al catàleg el títol de la revista i comprovar si el número concret de la revista està a l’hemeroteca (segona planta) o en el dipòsit. A l’hemeroteca es troben els números corresponents a l'any en curs, i els números anteriors es troben al dipòsit. La consulta de revistes d’anys anteriors s’ha de demanar al taulell de préstec.

També podeu fer una cerca amb les dades de l'article al cercador general de la biblioteca Biblioteca virtual, d'aquesta manera podreu saber si el document està disponible en format electrònic i, en cas afirmatiu, accedir al text complet o un resum en pdf o html.

Com puc trobar articles de revistes si no tinc la citació?
Si no teniu la citació de l'article podeu intentar fer una cerca amb les dades de què disposeu, com ara paraules clau, paraules del títol, autor, etc., al cercador general de la biblioteca Biblioteca virtual, a una base de dades especialitzada, a les revistes electròniques o als sumaris de revistes.

On es poden consultar les normes UNE?
El catàleg de normes UNE es troba a la cabina de treball 003, situada a la mediateca (planta 0). Cal demanar la clau al taulell de la mediateca i dipositar el carnet durant la utilització del recurs d’informació.

Hi ha tesis a la biblioteca? Es poden consultar o traure en préstec?
Podeu accedir a les tesis doctorals de l'UJI des de la Biblioteca virtual. En la cerca avançada filtreu per 'Tesi' en el camp «Tipus de contingut» i introduïu en el camp corresponent el títol, autor, matèria, etc., de la tesi que es vol consultar. Es recuperaran tant les tesis impreses com en format electrònic i accessibles per Internet.
Les tesis impreses estan excloses de préstec. Si voleu consultar alguna tesi, ho heu de sol·licitar al taulell de préstec.

 

Seccions i espais 

Què és la secció de referència? On es troba?
En la secció de referència, situada a l'entrada de totes les plantes, es troben les obres de consulta general: enciclopèdies, diccionaris, etc.

Què és l'hemeroteca? On es troba?
L'hemeroteca és la col·lecció de material imprès de publicació periòdica, és a dir, a l'hemeroteca es troben les publicacions periòdiques en paper.

Aquesta col·lecció de revistes és d'accés lliure i es pot consultar en la segona planta de la biblioteca. Per a saber si la biblioteca disposa d'un títol de revista determinat, és necessari consultar el catàleg. Les revistes en suport paper estan ordenades alfabèticament pel títol a les prestatgeries. A més de les subscripcions en paper, la biblioteca disposa de revistes en suport electrònic, que es poden consultar en text complet des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de l'UJI o des de fora de la Universitat. Per a accedir des de fora de la Universitat seguiu aquestes instruccions.

Per a cercar revistes electròniques:

 • Es pot fer la cerca de la revista electrònica a través del cercador de revistes electròniques de la biblioteca.

 • O també es pot fer la cerca directament als portals i serveis que ofereixen conjunts de revistes electròniques en text complet per àmbit temàtic:

Biblioteques i Gestió de la Informació | Biologia i Geologia | Dret | Economia i Empresa | Educació | Enyingeria i Informàtica | Física i Química | Humanitats i Ciències Socials | Matemàtiques | Psicologia i Ciències de la Salut | Traducció i Ciències del Llenguatge | Multidisciplinar 

Què és la mediateca? On es troba?
La mediateca és un espai dissenyat per a l'ús d’informació electrònica i audiovisual. En aquest espai hi ha disponibles 92 ordinadors (PC i MAC) amb accés a Internet, programes d'ofimàtica i perifèrics per a accedir a la informació i processar-la: escàner, lectors i enregistradores de CD-ROM i DVD, impressora en xarxa i reproductors de DVD.

Què és el Centre de Documentació Europea? On es troba?
El Centre de Documentació Europea (CDE) forma part dels centres d'informació de la Unió Europea (UE). La seua funció és proporcionar un accés fàcil i ràpid a la documentació comunitària, tant per a la comunitat universitària com per a la societat en general.

Es troba a la segona planta. El CDE rep les publicacions i documents oficials de la UE, en diversos suports, facilita informació sobre la legislació comunitària, polítiques de la UE, concursos i oposicions, així com programes i convocatòries. Les consultes del fons bibliogràfic i documental es poden realitzar a la sala. També s'accepten peticions mitjançant correu electrònic a cde@uji.es.

Què és l’Arxiu General? On es troba?
A l'Arxiu General es pot trobar informació i consultar documents de l'antiga Escola de Magisteri, del Col·legi Universitari, de la Universitat Jaume I i d'altres fons procedents de donacions. Es troba en la cinquena planta de la biblioteca, a la secció Arxiu i col·leccions especials.

 

Préstec 

Com puc saber quins documents tinc en préstec i quan els he de tornar?
En l’apartat El meu compte del catàleg de la biblioteca podeu consultar els documents que teniu en préstec o les reserves de documents realitzades.

Quants documents puc tindre en préstec? durant quant de temps?
Modalitats i terminis de préstec:

 • Estudiants de grau, estudiants d'intercanvi, o els que procedint d'altres universitats cursen estudis a l'UJI; membres de Sauji: fins a 7 documents durant 15 dies, renovables quatre vegades sempre que no estiguen reservats per altres usuaris. L'estudiant que curse dues carreres a l'UJI pot treure en préstec fins a 10 documents.

 • Estudiants de màster i doctorat; estudiants amb beca de col·laboració en departaments o que forme part del programa Estudia i Investiga a l'UJI; professors i investigadors invitats a l'UJI; personal jubilat de l'UJI: poden traure en préstec fins a 10 documents durant 15 dies, renovables quatre vegades sempre que no estiguen reservats per altres usuaris.

 • Professors i personal d'administració i serveis de l'UJI; personal investigador en formació: poden traure en préstec fins a 75 documents en depòsit indefinit, excepte que algun document siga sol·licitat per un altre usuari. En aquest cas s'haurà de tornar a la biblioteca en un terme màxim de 7 dies.

Durant el període de vacances s’amplia el préstec amb una durada igual al període no lectiu.
Alguns tipus de documents no es presten, com ara revistes, diccionaris, enciclopèdies, obres de difícil reposició i alguns manuals de consulta.

Es poden reservar llibres?
Sí, si el document que se sol·licita està prestat, podeu reservar-lo:

 • Personalment, al taulell de préstec.
 • A través de l’apartat El meu compte del catàleg de la biblioteca. Quan localitzeu el document que voleu reservar heu de clicar en la pestanya «Petició».
 • Per telèfon: 964 728 761 / 762

Podeu consultar al catàleg de la biblioteca l'estat del document per a saber si s'ha tornat i també a l’apartat El meu compte si el teniu reservat. En aquest últim cas, quan el document estiga disponible rebreu un missatge electrònic per notificar-vos que disposeu de 48 hores per a recollir-lo al taulell de préstec. El termini de reserva de documents és de 48 hores (sense comptar caps de setmana i festius).

Les modalitats de reserves són:

 • Estudiantat de primer i segon cicle: fins a dues reserves.

 • Estudiantat de tercer cicle i doctorands: fins a tres reserves.

Puc utilitzar el carnet d'una altra persona?
No. El carnet de l'UJI és personal i intransferible. No es pot fer ús dels serveis de la Biblioteca amb el carnet d'una altra persona. El titular del carnet és el responsable del material prestat i de la seua devolució.

Puc sol·licitar un llibre o una revista mitjançant el préstec interbibliotecari?
El préstec interbibliotecari és un servei que proporciona el SOD (Servei d'Obtenció de Documents) a tot el personal docent i investigador, estudiantat i personal d’administració i serveis de la Universitat, a altres biblioteques que volen accedir al nostre fons i a altres sol·licitants que no formen part de la comunitat universitària sempre que es facen càrrec de les despeses econòmiques que es generen. Els documents que es poden obtenir són: llibres (documents originals o fotocòpies d'algunes pàgines), fotocòpies d'articles de revistes, microfilms o microfitxes o documents en format electrònic. La sol·licitud del préstec interbibliotecari s’ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic. Cal donar-se d’alta com a usuari del servei. Podeu donar-vos d’alta per telèfon (964 728 767) o per correu electrònic: sod@uji.es. Les tarifes d’aquest servei es poden consultar a l'apartat Préstec interbibliotecari de la pàgina web de la Biblioteca.

 

Ordinadors en xarxa i impressores 

Com puc accedir a Internet i imprimir des de la biblioteca?
La biblioteca disposa d'accés a la xarxa wi-fi de la Universitat. Podeu connectar-vos a Internet amb el vostre ordinador personal o dispositius mòbils.

La Biblioteca posa a disposició dels seus usuaris el servei de préstec d'ordinadors portàtils, que es localitza en la mediateca, i també compta amb dos espais amb ordinadors d'ús públic:

 • A la mediateca (CD1004BU), situada a la planta baixa, hi ha 92 ordinadors (PC i MAC) amb connexió a Internet. Per a utilitzar els equips cal identificar-se amb el nom d’usuari i contrasenya corporatius (correu electrònic de l’UJI).

 • A la segona planta de la biblioteca trobareu també 36 ordinadors PC amb connexió a Internet.

Les impressions des dels ordinadors de la biblioteca es poden recollir al servei de reprografia que es trie:

 • Reprografia BIB o Reprografia CD: Biblioteca (planta 1).

 • Reprografia ACT: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

 • Reprografia AJE: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques,

 • Reprografia AHS: Facultat de Ciències Humanes i Socials.

El servei de reprografia de la biblioteca es troba a la cabina número 108 (primera planta)

Horari: de dilluns a divendres: de 8 a 20 h
Dissabtes en període d'exàmens: de 9 a 13 h
Telèfon: 964 728 792

Per a més informació sobre les impressions des de la biblioteca i des de les aules d'informàtica de la Universitat, consulteu Impressió a les aules.

 

Adquisicions 

Com puc suggerir a la Biblioteca que compre un llibre?
La Secció d'Adquisicions Bibliogràfiques de la Biblioteca (SAB) és l'encarregada d'adquirir tot el material bibliogràfic i documental sol·licitat per la comunitat universitària. Les sol·licituds de compra es poden realitzar mitjançant un formulari electrònic. Tota la comunitat universitària (estudiantat, PDI i PAS) pot utilitzar aquest servei.

 

Reprografia 

On puc fer fotocòpies dins de la biblioteca?
El servei de reprografia està ubicat en la primera planta de la biblioteca (cabina número 108). També hi ha màquines fotocopiadores que funcionen amb monedes als replans de cada pis de l'escala que uneix els dos edificis, on podeu fer-vos vosaltres mateixos les còpies.  El manteniment i gestió de les fotocopiadores és responsabilitat del servei de reprografia, on heu d'adreçar-vos si teniu qualsevol problema. 

 

Biblioteca Digital 

Es poden consultar els recursos electrònics des de casa?
Sí, el sistema VPN (Virtual Private Network) permet a l’usuari operar com si estiguera en la mateixa xarxa informàtica de la Universitat Jaume I. Per a utilitzar aquest servei només cal tenir un compte de correu electrònic de la Universitat. 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16