Nova normativa de préstec de llibres del Consorci BUVAL

03/07/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

                        

 

Les cinc biblioteques universitàries que integren el Consorci BUVAL – les biblioteques de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I, i la Universitat Miguel Hernández – han aprovat la normativa de préstec de documents que permetrà als seus usuaris sol·licitar en préstec documents en qualsevol de les biblioteques del Consorci.

Podran fer ús d’aquest servei, totalment gratuït, el personal docent i investigador de les universitats BUVAL (PDI), el personal d’administració i serveis de les universitats BUVAL (PAS) i els estudiants de grau i postgrau, màsters i doctorands de les universitats BUVAL.

Els usuaris del préstec BUVAL podran sol·licitar fins a 6 documents en préstec durant un període de 15 dies. A més, els préstecs podran renovar-se fins a 6 vegades o durant un període màxim de 3 mesos, sempre que no hagen estat reservats per un altre usuari i que la renovació es realitze dins del termini de préstec.

Per a sol·licitar un préstec, els usuaris s’identificaran prèviament segons la normativa de la seua biblioteca, i després acudiran presencialment a qualsevol biblioteca BUVAL per realitzar els préstecs. La devolució dels documents es realitzarà en la biblioteca prestatària o en qualsevol biblioteca BUVAL.

Així mateix, la normativa regula el préstec interbibliotecari, que inclou la petició de documents originals i/o la seua reproducció, el qual serà gratuït entre biblioteques BUVAL.

Amb aquest servei, s’estableixen dos objectius preferents: d’una banda, maximitzar l’ús de les col·leccions bibliogràfiques de les institucions participants, i d’una altra facilitar la circulació dels fons, simplificant les gestions administratives i econòmiques. El servei començarà a funcionar el pròxim 21 de març de 2023. 

Més informació en aquesta pàgina web de la Biblioteca UJI.