Curs "Recursos d'informació per a estudiants de grau". 2a edició (2022/2023)

12/12/2022 | Biblioteca 12/12/2022 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Títol curs: Biblioteca UJI: Recursos d'informació per a estudiants de grau. 2a edició (2022/2023)

Descripció: Curs en línia amb l’objectiu que l’alumnat de 1r i 2n curs de qualsevol grau aprenguen a utilitzar les eines bàsiques per trobar informació i coneguen els recursos d’informació de la biblioteca. És un curs pràctic on els estudiants aprendran les habilitats informacionals necessàries per elaborar treballs acadèmics de qualitat: com buscar informació, com analitzar-la i avaluar-la de forma eficaç i com usar-la i comunicar-la de forma ètica i legal.

Convalidació: 1 crèdit ECTS

Hores lectives: 24

Modalitat: En línia (Aula Virtual UJI)

Import matrícula: Gratuït

Inscripció: Del 12 de desembre 2022 al 31 de gener 2023

Dates de realització: De l'1 al 28 de febrer de 2023

Destinataris: Estudiants de primer i segon curs de qualsevol grau de l’UJI

Organitza: Biblioteca

Programa:  

  • Bloc 1. La Biblioteca de la Universitat Jaume I: web, recursos i serveis als estudiants
  • Bloc 2. Com buscar informació: el catàleg de la biblioteca i altres recursos d’informació
  • Bloc 3. Com utilitzar la informació: avaluar la informació, ús ètic de la informació i cites i referències bibliogràfiques

Metodologia: El material del curs (vídeos, presentacions, fòrum…) és accessible des de l'Aula Virtual, durant el període del curs, per adaptar-se a la disponibilitat dels estudiants. Es realitzarà una sessió en línia mitjançant Google Meet el primer dia del curs

Avaluació: Activitats tipus test autocorrectiu en cada mòdul i un test final d'autoavaluació

Inscripcions: és necessari emplenar el formulari de l'Assistent d'inscripció UJI