UJI

Inscripció AlumniSAUJI Premium

Última modificació: 18/02/2019 | Font: AlumniSAUJI

Si teniu o heu tingut algun vincle amb la Universitat i diposeu d'usuari corporatiu (per ex. al00000, sa00000), podeu completar les vostres dades i unir-vos a Premium amb la ​Sol·licitud d'alta a Premium amb autenticació

 

Si no recordeu cap de les dades per accedir o mai heu format part del programa, unir-vos a Premium amb la ​Sol·licitud d'alta a Premium sense autenticació

 
 
Informació proporcionada per: AlumniSAUJI