Preguntes més freqüents (PMF)

Informació general
Última modificació: 26/07/2017 | Font: AlumniSAUJI

1. Qui pot ser membre d'AlumniSAUJI Premium?

2. Com es renova la pertinença a AlumniSAUJI Premium?

3. Té algun cost ser AlumniSAUJI Premium?

4. Com acreditar que sóc membre d'AlumniSAUJI Premium

5. Com passar d'una categoria a una altra del programa

6. Donar-me de baixa d'Alumni SAUJI Premium

7. Documentació a presentar perquè se s'aplique la quota reduïda com a AlumniSAUJI Premium

8. Terminis per a presentar la documentació corresponent a l'aplicació de quota reduïda

9. Com obtindre el carnet universitari

10. Com renovar el carnet universitari

11. Què faig si perd el carnet o s'ha deteriorat i ja no funciona?

12. Vull canviar la contrasenya del meu usuari corporatiu

13. No recorde el meu nom d’usuari o la contrasenya

14. Recuperar el meu antic compte UJI (al111111) o generar-me un de nou

15. Redirigir els correus del meu compte d'AlumniSAUJI a un altre compte personal extern

16. Connectar-me a Internet amb el meu portàtil o telèfon mòbil dins del campus

17. Com saber si estic correctament preinscrit en un curs o activitat

18. Accedir al meu correu electrònic corporatiu

19. Canviar l'adreça del meu compte corporatiu (sa11111@uji.es) per una personalitzada

20. Accedir a l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I

 

1. Qui pot ser membre d'AlumniSAUJI Premium?

Poden ser membres d'AlumniSAUJI Premium les persones que tenen o han tingut algun vincle amb la Universitat Jaume I (alumnat, antic alumnat, PAS, PDI) a partir dels 18 anys i la resta de persones a partir dels 25 anys. Aquestes persones que no han tingut vincle anterior amb l’UJI i siguen majors de 25 anys no és necessari que tinguen estudis universitaris o poden haver estudiat en una altra universitat, només cal que vulguen mantenir una relació de proximitat amb l’UJI.

També poden associar-se a AlumniSAUJI les persones menors de 25 anys que hagen finalitzat una titulació universitària en qualsevol universitat. 

 

2. Com es renova la pertinença a AlumniSAUJI Premium?

La renovació com a membre d'AlumniSAUJI Premium és automàtica, és a dir, des del moment en què us inscriviu, cada any -prenent com a data de renovació el dia i mes d’alta al programa- es fa el cobrament de la quota anual, prèvia comunicació per correu electrònic, al número de compte que vau facilitar en fer-vos-en membres.

Si no voleu continuar pertanyent a AlumniSAUJI Premium heu de donar-vos de baixa abans del cobrament de la següent quota.

Més informació sobre el tipus de pagament i cobrament de la quota

 

3. Té algun cost ser AlumniSAUJI Premium?

Per ser membre d'AlumniSAUJI Premium i gaudir de tots els avantatges i serveis com accés a formació o instal·lacions s'abona una quota anual de 30€ (amb possibilitat de reducció d'un 50% per a estudiantat de grau i màster i recent titulats de grau de l'UJI, aturats, jubilats o persones amb minusvalidesa). 

Més informació sobre els supostos de reducció de quota
Més informació sobre el tipus de pagament i cobrament de la quota

 

4.Com acreditar que sóc membre d'AlumniSAUJI Premium

a) En gestions en línia: cal autenticar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya o, en alguns casos, també amb la signatura electrònica.

b) En gestions en persona o amb entitats externes: cal autenticar-se amb el carnet de membre o, si no en teniu, amb la carta de benvinguda que se us va proporcionar en formalitzar la inscripció a AlumniSAUJI.

NOTA: per a gaudir d’alguns dels avantatges econòmics pot ser necessari presentar documentació addicional.

 

5. Com puc passar d'una categoria a una altra del programa?

 AlumniSAUJI Premium a Alumni Bàsic

Hauràs d'accedir a la pàgina personal de configuració d'Alumni Bàsic per emplenar les teues dades i després tramitar la baixa d'AlumniSAUJI Premium

NOTA: Consulta els requisits de cada categoria per assegurar-te que pots optar a fer el canvi o consulta'ns. 

 

6. Què he de fer per a donar-me de baixa d'AlumniSAUJI Premium?

Per a deixar de ser soci o sòcia cal emplenar el formulari de baixa.

a) Si recordeu el nom d’usuari i la contrasenya és convenient que trieu el procés d’autenticació i la sol·licitud es tramitarà de manera immediata. També us podeu identificar amb el certificat digital DNIe o el de l'Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana.

b) Si no recordeu el nom d’usuari i la contrasenya elegiu el procediment no autenticat (DNI). Per a comprovar la identitat de la persona que fa la sol·licitud s’envia un correu electrònic a l’adreça que vau indicar en donar-vos d’alta en AlumniSAUJI. Heu de seguir les instruccions del missatge perquè es puga cursar la sol·licitud.
 

NOTA: si no us arriba cap missatge, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a tramitar la baixa.

 

7. Documentació a presentar perquè se m'aplique la quota reduïda com a AlumniSAUJI Premium

 • Estudiantat UJI: una còpia de la matrícula del curs vigent de grau o postgrau de la Universitat Jaume I. En el cas de l’estudiantat de postgrau, només s’aplicarà la quota reduïda a l’estudiantat de màster universitari o propi de la Universitat Jaume I.
   
 • Graduats i graduades UJI en els últims dos anys*: no cal presentar cap documentació perquè les dades ja figuren a la base de dades de la Universitat. En cas que encara no hageu tancat el vostre expedient, una còpia del certificat de notes on aparega l’any d’acabament dels estudis.
  * Vàlid per a estudiantat de titulació universitària (grau, diplomatura, llicenciatura o enginyeria), no per a estudiantat de postgrau.
   
 • Aturats: una còpia de la targeta de demandant d’ocupació del Servef (DARDE) en què s’indique la data d’inscripció i renovació.
   
 • Jubilats, jubilats en actiu o persones amb discapacitat: una còpia del qualsevol document que acredite aquesta situació (com ara, el carnet de transport públic).

Més informació sobre el tipus de pagament i cobrament de la quota.

 

8. Terminis per a presentar la documentació corresponent per a l'aplicació de quota reduïda

Per a que s'aplique la quota reduïda serà necessari presentar la documentació indicada anteriorment en el moment de fer-se soci/sòcia.

A més a més, es podrà aplicar la quota reduïda a cada cobrament de la quota anual sempre que es presente la documentació en els terminis establerts pel programa i que es comunicaran prèviament al cobrament de la quota per correu electrònic. No s'aplicarà la reducció a aquells socis o sòcies que no aporten la documentació dins d'aquests terminis.

 

9. Com obtindre el carnet universitari

Per a fer-se el carnet cal proporcionar una fotografia de carnet en color a la AlumniSAUJI a través de qualsevol dels canals de comunicació oberts (correu ordinari, correu electrònic o personalment a les oficines). L’expedició d’aquest carnet no té cap cost.

Si heu tingut alguna relació anterior amb la Universitat i encara teniu el carnet universitari no és necessari que ens presenteu cap fotografia, ja que aquest carnet que posseïu es torna a activar automàticament en el moment de la inscripció i serveix d’identificador de la condició de soci o sòcia.

El carnet arriba directament per correu ordinari a l’adreça postal que heu indicat en el termini aproximat d’un mes. Si passat aquest termini no hi arriba, pot ser que Correus haja retornat la carta a la AlumniSAUJI per un error en l’adreça. Cal posar-se en contacte amb nosaltres per assegurar-vos que les dades facilitades en la fitxa són correctes i estan actualitzades.

També podeu aconseguir el carnet de manera inmediata si acuidiu personalment a les oficines del Banco Santander al campus en els dies i horaris habilitats a l'efecte i PRÈVIA SOL·LICITUD al personal d'AlumniSAUJI. Informeu-vos en les nostres oficines o a alumnisauji@uji.es si us interessa aquesta opció. Si opteu per aquest procediment no és necessari aportar cap fotografia, ja que us la realitzaran a les oficines del Banco Santander.

NOTA: El carnet universitari és un servei només disponible per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.

 

10. Com renovar el carnet universitari

La renovació del carnet no és automàtica. Per tant, si el carnet està a punt de caducar o ja ha caducat, cal enviar una fotografia de carnet en color a AlumniSAUJI a través de qualsevol dels canals de comunicació oberts (correu ordinari, correu electrònic o personalment a les nostres oficines). Si ja disposeu del carnet expedit pel Banco Santander la renovació es pot fer amb la fotografia d'arxiu a menys que preferiu enviar una nova. 

El carnet arriba directament per correu ordinari a l’adreça postal que heu indicat en el termini aproximat d’un mes. Si passat aquest termini no hi arriba, pot ser que Correus haja retornat la carta a AlumniSAUJI per un error en l’adreça. Cal posar-se en contacte amb nosaltres per assegurar-vos que les dades facilitades en la fitxa són correctes i estan actualitzades. També podeu aconseguir el carnet de manera inmediata si acuidiu personalment a les oficines del Banco Santander al campus en els dies i horaris habilitats a l'efecte i PRÈVIA SOL·LICITUD al personal d'AlumniSAUJI. Informeu-vos en les nostres oficines o a alumnisauji@uji.es si us interessa aquesta opció. 

La renovació d’aquest carnet no té cap cost.

NOTA: El carnet universitari és un servei només disponible per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.

 

11. Què faig si perd el carnet o s'ha deteriorat i ja no funciona?

Cal posar-se en contacte amb nosaltres: en demanarem un altre i l’enviarem a la vostra adreça postal. També podeu aconseguir el carnet de manera inmediata si acuidiu personalment a les oficines del Banco Santander al campus en els dies i horaris habilitats a l'efecte i PRÈVIA SOL·LICITUD al personal d'AlumniSAUJI. Informeu-vos en les nostres oficines o a alumnisauji@uji.es si us interessa aquesta opció. 

NOTA: El carnet universitari és un servei només disponible per als membres de la categoria AlumniSAUJI Premium.

 

12. Vull canviar la contrasenya del meu usuari corporatiu

Es pot canviar la contrasenya en SSO - Punt únic d’entrada (Opcions de compte - Canvi de clau d'accés amb usuari i clau) o des de l’apartat «Personal- Identificació- Canvi de contrasenya» de l’eina IGLU. En aquest procediment  només es pot canviar la contrasenya si es recorda l'antiga.

 

13. No recorde el meu nom d’usuari o la contrasenya

a) Si heu oblidat el nom d’usuari d'AlumniSAUJI (sa111111 o al111111) es pot fer una recerca amb el nom i cognoms al directori de l’UJI o consultar algun document d'AlumniSAUJI on aparega (l'usuari no canvia, és sempre el mateix).

És possible que algunes persones no hi apareguen perquè no han donat el seu consentiment per a publicar les dades personals (LOPD). En aquest cas, proveu el procediment en línia «No recorde el meu usuari o clau d'accés. Pas a pas» o poseu-vos en contacte amb AlumniSAUJI. 

b) Si heu oblidat la contrasenya però recordeu el nom d’usuari podeu restablir-la en SSO - Punt únic d’entrada (Opcions de compte - Recuperar claus amb NIF i mòbil). Canvi de clau mitjançant SSO pas a pas (PDF).

Si aquest procediment no funciona pot ser que el número del vostre telèfon mòbil no estiga correcte en la nostra base de dades. Poseu-vos en contacte amb AlumniSAUJI i us canviarem les dades o us ajudarem amb el procés.

NOTA: la contrasenya s’ha de canviar periòdicament per raons de seguretat. El sistema envia un correu electrònic d’avís per recordar-ho. Si no utilitzeu el nom d’usuari i la contrasenya d'AlumniSAUJI, aquesta pot caducar. Cal que us identifiqueu en alguna aplicació que necessite nom d’usuari i contrasenya de tant en tant per a comprovar que continua activa (p.e., «IGLU», «Correu electrònic», «Aula virtual»).

 

14. Recuperar el meu compte UJI o generar-me un de nou


Si ja formeu part d'Alumni Bàsic, podeu recuperar el vostre usuari corporatiu de quan èreu estudiants o, si no vau tenir o no és possible recuperar-lo, generar-vos un nou i accedir a les vostres dades personals, consultar l'expdient acadèmic (IGLU), inscriure-vos a cursos i activitats de forma telemàtica, etc.

Per activar este usuari, heu d'accedir a la pàgina de configuració personal (també accessible des del menú dret del nostre web «El  teu perfil UJI») i a la part inferior trobareu l'apartat «Usuari corporatiu». 

El sistema us mostrarà l'usuari (o usuaris) que podeu activar i les instruccions per reestablir una nova contrasenya mitjançant el procediment «Recuperació de clau d'accés amb mòbil». Si el número de mòbil no és correcte, podeu canviar-lo en l'apartat superior «Dades de contacte» i punxar OK per a que s'actualitze. 

La informació que us mostrarà l'assistent serà similar a aquesta: 

 

15. Vull redirigir els correus del meu compte corporatiu a un altre compte personal extern

La redirecció dels correus electrònics que arriben al correu d'AlumniSAUJI (sa111111@uji.es) a un altre compte de correu (Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.) s’ha de fer a través de la configuració del compte corporatiu de Gmail. Instruccions per a redirigir o anul·lar la redirecció del compte.

NOTA: la contrasenya s’ha de canviar periòdicament per raons de seguretat. El sistema envia un correu electrònic d’avís per recordar-ho. Si no utilitzeu el nom d’usuari i la contrasenya d'AlumniSAUJI, aquesta pot caducar. Cal que us identifiqueu en alguna aplicació que necessite nom d’usuari i contrasenya de tant en tant per a comprovar que continua activa (p.e., «IGLU», «Correu electrònic», «Aula virtual»).

 

16. Com connectar-me a Internet amb el meu portàtil dins del campus?

Si sou membres d'AlumniSAUJI Premium i esteu al campus podeu connectar-vos a Internet amb el nom d’usuari i la contrasenya de soci o sòcia mitjançant la xarxa Eduroam (Education Roaming).

Requisits d’instal·lació i procediment

Més informació

 

17. Com saber si estic correctament preinscrit en un curs o activitat

Quan es fa la preinscripció a un curs AlumniSAUJI l’assistent genera un document PDF com a comprovant de la preinscripció que es pot imprimir. A més a més, es poden consultar els cursos a què us heu inscrit en la part inferior de l’assistent o amb l’eina IGLU (abans e-Ujier@).

·            Gestió en línia (autenticació amb nom d’usuari i contrasenya)

·            Informació i gestió

·            Personal

·            Inscripcions/Preinscripcions

 

18. Accedir al correu electrònic corporatiu

Per accedir al vostre correu electrònic corporatiu que teniu per pertànyer a AlumniSAUJI (tipus al0000@uji.es o sa0000@uji.es), podeu accedir directament a http://gmail.uji.es/ o també des de la pàgina d'inici de l'UJI (www.uji.es), en el menú superior «Eines» trobareu l'apartat «Gmail» i haureu d'introduir el vostre usuari (al00000 o sa00000) i contrasenya.

Si encara no sabeu com funciona Gmail, pots consultar la guia bàsica de Gmail i Google Calendar.

 

19. Canviar l'adreça del meu compte corporatiu per una personalitzada

Si el teu compte corporatiu et sembla massa difícil de recordar o simplement vols canviar-lo per un més identificatiu, només cal que emplenes el formulari «Sol·licitud de canvi de direcció de correu principal» del Servei d'Informàtica. A l'apartat «Departament/Servei» cal que fiques «Altres» i també, seguint les restriccions que hi trobaràs al formulari, podràs proposar la nova nomeclatura que desitges per a la teua adreça electrònica.

Passa de tenir un sa11111@uji.es o al11111@uji.es a una adreça personalitzada Nom.Cognom@uji.es. I recorda que els correus et continuaran arribant tant si te'ls envien a l'adreça sa11111@uji.es com a la personalitzada.

 

20. Accedir a l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I

Per accedir a l'Aula Virtual, podeu accedir directament a https://aulavirtual.uji.es/ o també des de la pàgina d'inici de l'UJI (www.uji.es), en el menú superior «Eines» trobareu l'apartat «Aula Virtual» i haureu d'introduir el vostre usuari (al00000 o sa00000) i contrasenya. 

 

 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16