UJI

Tipologia d'associats i associades

13/04/2021 | AlumniSAUJI

Socis Numeraris

Alumnes o antics alumnes de la Universitat Jaume I majors de 18 anys o qualsevol altra persona, major de 23 anys, interessada a servir als fins de l’associació pot ser soci numerari. Tots els socis numeraris han de satisfer una quota anual d’inscripció.

La persona sol·licitant ha d’emplenar la butlleta d’inscripció (en suport paper o electrònic) amb les dades necessàries i, si vol tramitar el seu carnet de soci, proporcionar també una fotografia mida DNI a color.

Condicions d'associat (PDF)

Convocatòries de les darreres assembles generals
13 de novembre de 2020
6 de maig de 2019
29 de novembre de 2018
17 de maig de 2018

Socis protectors

La SAUJI és una associació sense ànim de lucre, per tant, necessita la col·laboració tècnica o econòmica d'entitats i persones físiques per al desenvolupament de les activitats que programa.

Per això existeix la figura del soci protector destinada a persones que participen amb una aportació econòmica. 

Els socis i sòcies protectors gaudeixen d'uns avantatges especials en agraïement per la seua col·laboració, com són:

  • Segells de distinció i reconeixement públic de la seua condició de soci/sòcia protectora.
  • Fer ús de les instal·lacions de SAUJI.
  • Divulgació d'ofertes de treball a través de la bolsa de treball de SAUJI.
  • Descomptes en cursos i jornadas organitzats per l'associació.
  • Enviament d'informació del soci protector a través dels enviaments periòdics que realitza l'associació (sempre que siga d' interés per als associats i associades).
  • Afavorir el contacte del soci protector amb la Universitat Jaume I.

Socis Honorífics

Els socis honorífics són personatges públics de reconegut prestigi que volen donar el seu suport a la SAUJI. Aquestes persones tenen els mateixos drets que els socis numeraris però no han d'abonar la quota.

Així mateix, als socis honorífics se'ls fa entrega de la insignia de plata i or de SAUJI en un acte quinquennal que vol reconèixer la seua aportació al desenvolupament socio-econòmic i cultural de la província de Castelló.

Actualment són socis honorífics de SAUJI:

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI