UJI

Qui som

Última modificació: 03/12/2018 | Font: AlumniSAUJI
  • Junta Directiva SAUJI quisom llotjasauji600x400
    D'esquerra a dreta: Iván Barreda, Inmaculada Fortanet, José M. Arquimbau, Carmen Lázaro, Antonio López, Rosa Mª Grau, Leonor Lapeña, Emilia Traver i Jaime Clemente.

La Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I, tal i com ho recullen els seus estatuts, és una societat sense ànim de lucre que té com a principals objectius:

  • Mantenir i conservar la relació dels titulats entre sí i amb l’UJI.
  • Millorar la qualificació professional mitjançant la formació permanent.
  • Facilitar l’accés dels antics alumnes al mercat de treball.
  • Facilitar als associats l’ús de les instal·lacions i serveis de l’UJI.
  • Col·laborar amb la Universitat, amb els col·legis professionals, i amb altres institucions públiques i privades pel bé de la vida universitària, professional, social i cultural castellonenca.
  • Obtenir avantatges econòmiques per als associats.
  • Facilitar l’intercanvi, relacions, i col·laboracions amb altres associacions d’àmbit nacional i internacional.

La SAUJI constitueix el vincle de connexió permanent entre les persones que al seu dia foren membres de la comunitat universitària de l’UJI i volen continuar sent-ho, així com d’aquelles persones que, sense tenir estudis universitaris o havent estudiat en una altra universitat, volen mantenir una relació de proximitat amb la Universitat Jaume I. 

Estatuts de la SAUJI (PDF)

Membres de la Junta Directiva

President          José M. Arquimbau Montolio 
Vicepresident    Iván Barreda Tarrazona 
Secretària         Inmaculada Fortanet Gómez 
Tresorera          Carmen Lázaro Guillamón
Vocal                 Luis Miguel Batalla Salado 
Vocal                 Jaime Clemente Martínez
Vocal                 Rosa Mª Grau Gumbau
Vocal                 Leonor Lapeña Barrachina
Vocal                 Antonio López Amores
Vocal                 Manuel Molinos Borrás
Vocal                 Jerónimo Porras Torres
Vocal                 Emilia Traver Fabregat

Un poc d'història....

Durant l'any 1998 i 1999 la SAUJI va dedicar els seus esforços a materialitzar el que era una idea. Es va crear una comissió gestora que va impulsar uns estatuts i s'iniciaren contactes amb la Universitat Jaume I per a comptar amb la seua imprescindible col·laboració per a dur a terme els objectius de la SAUJI. Per a facilitar les gestions posteriors, la SAUJI va constituir una Junta Directiva provisional.

S'iniciaren els primers contactes amb antics alumnes i començaren a apuntar-se els primer socis.

L'aprovació del Pla d'Imatge i Comunicació de la Universitat Jaume I va marcar clarament com un dels objectius de la institució apropar-se al seu entorn. La SAUJI esdevé una eina fonamental per aconseguir aquest objectiu. Per això, des de la Universitat Jaume I es van fer totes les gestions jurídiques necessàries per tal què la SAUJI estiga inscrita al Ministeri de l'Interior a l'octubre de l'any 2000 i es constituís com a associació sense ànim de lucre.

Després de disposar de diferents oficines a Castelló ciutat al carrer d’Isaac Peral, i al campus de la Universitat Jaume I, a l’Edifici de Rectorat, la SAUJI s’ha ubicat definitivament a la Llotja del Cànem, convertint aquest edifici mític de la ciutat de Castelló en Seu Social de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Unversitat Jaume I.

Així mateix, la SAUJI està present a totes les seus que la Universitat té a les comarques de Castelló: Vinaròs, Sogorb i Morella.

La SAUJI té establert un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Jaume I per oferir als socis els serveis i instal·lacions de SAUJI amb els mateixos avantatges de què gaudeix la comunitat universitària. Es fan enviaments periòdics d'informació d'interès per als socis, es gestionen ofertes de treball, s'organitzen activitats, etc.

A més, la SAUJI també està en contacte amb altres col·lectius i institucions per tal d'ampliar l'oferta de serveis per als socis i complir un dels seus objectius, que és el de canalitzar les necessitats d'aquestes institucions i col·lectius cap a la Universitat.

En definitiva, la SAUJI s’ha consolidat com entitat representativa tant dins com fora de la Universitat, i continua treballant per aconseguir els seus objectius inicials, que no són altres que canalitzar les iniciatives i la participació de tota la societat castellonenca.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI