UJI

Política d'enviament d'informació als alumni

Última modificació: 11/12/2019 | Font: AlumniSAUJI

Amb coherència amb la normativa d'enviaments desenvolupada la Universitat Jaume I, el programa AlumniSAUJI difondrà entre els seues membres informació relacionada amb l'UJI i les seues unitats organitzatives/serveis sempre que siga possible i d'interés per a l'antic alumnat i especialment quan aquest col·lectiu tinga protagonisme, participació, accés o avantatges específics o estiga afectat de manera especial. 

La finalitat de la moderació en l'enviament és tenir cura del canal de comunicació per tal no es convertisca en spam i mantinga una cohesió i freqüència que s'adequen a les preferències dels destinataris i destinatàries. 

Criteris generals

L’enviament d'informació s’ha de regular per a garantir la seua eficàcia i evitar un excés de comunicacions que podria saturar el canal.

Els enviaments genèrics són de tres tipus: 

 • Informació de tipus legal 
 • Butlletí del programa (mensual en el cas de la categoria Premium o trimestral en el cas de la categoria Bàsic)
 • Oferta d'estudis de postgrau de la Universitat Jaume I

Els enviaments específics es realitzen en funció de les característiques dels destinataris, com ara:

 • Estudis o interessos [vore els Cercles alumni]
 • Data de fi d'estudis
 • Edat
 • Lloc de residència

Normes que ha de complir la informació per a ser enviada

Els criteris i camps necessaris per a poder enviar informació són:

Criteri lingüístic: la informació ha d'estar en valencià, en primer lloc, i en espanyol, en segon lloc. Atenent a circumstàncies especials, podran variar-se puntualment els criteris anteriors.

Antelació: la informació ha d'enviar-se a alumnisauji@uji.es o a través del formulari d'enviament d'informació almenys 20 dies abans del començament de l'activitat o indiferent si la informació no té una data concreta de "caducitat". Fora del termini establert no es garanteix la difusó, es tractarà de fer sempre i quan es considere segons la resta de la planificació d'enviaments i pels canals que siga possible. 

Camps que cal concretar: els camps següents els trobareu al formulari d'enviament d'informació per completar de manera senzilla, els heu de tenir especialment en compte si envieu la información per correu electrònic.

 • Persones o col·lectius als qui afecta la informació o que poden participar (per exemple, activitat oberta al públic general, activitat limitada a comunitat universitària)
 • Avantatges addcionals per al col·lectiu (si existeix preu o termini especial per als membres AlumniSAUJI Premium)
 • Persones potencialment interessades per la seua àrea de coneixement [vore els Cercles alumni]
 • En cas que es tracte d'activitats o formació, caldrà especificar títol, descripció, dates, horari i lloc
 • Dades de contacte de l'organització o del departament/unitat/servei que pot oferir més informació

Ampliar informació: tant al formulari d'enviament d'informació com per correu electrònic, es poden adjuntar imatges per a que s'incorporen a l'enviament. No es poden enviar arxius adjunts, la informació complementària haurà d'estar disponible en una pàgina web per poder ser enllaçada.
 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI