UJI

Centre d'autoaprenentatge de llengües (CAL)

Ús de les instal·lacions universitàries

Última modificació: 08/02/2019 | Font: AlumniSAUJI

El centre d'autoaprenentatge de llengües (CAL) està adreçat a totes aquelles persones que volen aprendre una llengua (alemany, anglès, català, espanyol per a estrangers o francès) de forma autònoma o reforçar aspectes per arribar al nivell de llengua desitjat.

És un espai dissenyat perquè les persones interessades a aprendre un idioma perfeccionen i amplien els seus coneixements d'aquelles llengües que ja estudien i puguen aprendre'n de noves. Així doncs, el CAL té com a finalitat ajudar a tots els membres de la comunitat universitària a cobrir les seues necessitats d'aprenentatge i de formació en llengües, és a dir, pretén contribuir a fer que els universitaris (estudianatat, PAS i PDI i AlumniSAUJI Premium) assolisquen i consoliden nivells adequats en llengües diverses.

El CAL compta amb mitjans i materials classificats per temes i nivells, i amb criteris que faciliten l'accés per a l'aprenentatge de llengües: alemany, anglès, francès, català i espanyol per a estrangers. El CAL posa l'accent en l'aprenentatge autònom: es tracta de desenvolupar la capacitat d'aprendre, d'aprendre a adquirir una metodologia de treball i resoldre problemes amb autonomia, però comptant, si cal, amb el suport d'assessors i guies del procés d'aprenentatge dels estudiants.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI