UJI

Espectrometria de masses i acoblament a la cromatografia de gasos

Formació Continuada

Última modificació: 18/09/2020 | Font: AlumniSAUJI

La formació per al reciclatge té com a objectiu que l'antic alumnat i els professionals puguen mantenir-se connectats amb les últimes propostes del seu sector professional a través de l'assistència a sessions determinades dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I. D'aquesta manera, els membres d'AlumniSAUJI Premium que ho desitgen podran accedir a una sessió dels màsters que n'ofereixen de forma gratuïta.

El Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades ofereix la possibilitat de participar a la sessió Espectrometria de masses i acoblament a la cromatografia de gasos, que permetrà a l'alumnat conéixer l'acoblament de la cromatografia de gasos a l'espectrometria de masses i quins són els últims avanços en les seues aplicacions analítiques. 

 Les places són limitades (1 plaça), s'atorgarà per rigorós ordre d'inscripció.

*La participació en aquestes activitats no té cap mena de reconeixement (certificat d'assistència,convalidació de crèdits...) per part de la Universitat Jaume I. No podran participar les persones que ja hagen cursat aquest màster. 

Fes-te AlumniSAUJI Premium


DADES MASTERCLASS


Sessió: Espectrometria de masses i acoblament a la cromatografia de gasos
ProfessoratJoaquim Beltrán Arandes, Departament de Química Física i Analítica, Universitat Jaume I.
Data: 30 de setembre de 2020 
Horari: de 15 a 18 hores
Lloc: aula TD1018AA, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE)

Inscripció: a partir del 31 d'agost a través d'inscripcio.uji.es

Destinataris: aquesta classe de reciclatge professional es dirigeix als membres d'AlumniSAUJI Premium amb titulació universitària de les branques de química i alumnat de quart curs del grau en Química.

Preu: l'activitat s'ofereix de manera gratuïta però s'abonarà la quantitat de 5€ com a senyal de reserva de la plaça. Aquesta quantitat es retornarà a l'alumne una vegada haja assistit a la classe. Aquella persona que haja reservat la plaça però finalment no hi participe no tindrà dret al retornament de la reserv

Més informació del Màster Universitari en Tècniques Cromàtiques Aplicades
Coneixes el Programa de Màster Transversal?

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI