UJI

Pretraducció de psicopatologia

Formació Continuada - Reciclatge Professional

Última modificació: 19/09/2019 | Font: AlumniSAUJI

Les masterclass tenen com a objectiu que l'antic alumnat i els professionals puguen mantenir-se connectats amb les últimes propostes del seu sector professional a través de l'assistència a sessions determinades dels màsters universitaris, cursos d'especialització i d'expert de la Universitat Jaume I. D'aquesta manera, els membres d'AlumniSAUJI Premium que ho desitgen podran accedir a una sessió dels màsters que n'ofereixen de forma gratuïta.

El Màster Universitari en Traducció Medicosanitària ofereix la possibilitat de participar a les sessions de Pretraducció de Psicopatologia on es realitzaran tasques en les quals es pretén afermar els coneixements adquirits en les lectures obligatòries de l'assignatura paral·lela Introducció a la Medicina, i preparar als alumnes per a afrontar amb confiança les assignatures de traducció especialitzada que es cursaran a continuació.

Les places són limitades (1 places), pel que s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. 

* La participació en aquestes activitats no té cap mena de reconeixement (certificat d'assistència,convalidació de crèdits...) per part de la Universitat Jaume I. No podran participar les persones que ja hagen cursat aquest màster.  

Fes-te AlumniSAUJI Premium

DADES MASTERCLASS


Sessió: Pretraducció de psicopatologia
Professorat: Ana Muñoz Miquel, Dept. de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I
Dates: del 16 al 20 de desembre de 2019
Lloc: aula virtual

Inscripcióa partir del 16 de noviembre través d'inscripcio.uji.es

Destinataris: membres d'AlumniSAUJI Premium amb grau o llicenciatura en Traducció i Interpretació i/o Medicina amb coneixements C1/C2 d’anglès. També podrà accedir l'estudiant de 4rt que curse actualment aquests graus.

Preu: l'activitat s'ofereix de manera gratuïta però s'abonarà la quantitat de 5 € com a senyal de reserva de la plaça. Aquesta quantitat es retornarà a l'alumne una vegada haja assistit a la classe. Aquella persona que haja reservat la plaça però finalment no hi participe no tindrà dret al retornament de la reserva.

Més informació del Màster Universitari en Traducció Medicosanitària

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI