UJI

Responsabilitat social amb perspectiva ètica

Formació Continuada - Reciclatge Professional
Última modificació: 23/09/2019 | Font: AlumniSAUJI

Les masterclass tenen com a objectiu que l'antic alumnat i els professionals puguen mantenir-se connectats amb les últimes propostes del seu sector professional a través de l'assistència a sessions determinades dels màsters universitaris, cursos d'especialització i d'expert de la Universitat Jaume I. D'aquesta manera, els membres d'AlumniSAUJI Premium que ho desitgen podran accedir a una sessió dels màsters que n'ofereixen de forma gratuïta.

El Màster Universitari en Ètica i Democràcia ofereix la possibilitat de participar a la sessió Responsabilitat Social en Perspectiva Ètica, dins de la matèria en Ètica Empresarial, la qual aborda des d'una perspectiva crítica, de tall integratiu, la responsabilitat social de les organitzacions. Els objectius són comprendre la dimensió moral de la RSE i ser capaços de gestionar els recursos morals de l'organització; reconèixer els diferents sistemes de gestió i informació de l'RSE actuals proposant una revisió dels mateixos, a través de la teoria dels stakeholders i l'ètica empresarial, que permeta una gestió de la responsabilitat moral de l'empresa; ser capaços d'analitzar i prendre decisions en casos concrets contemplant l'amplitud del concepte de responsabilitat i la seua dimensió moral.

Les places són limitades (5 places), pel que s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. 

*La participació en aquestes activitats no té cap mena de reconeixement (certificat d'assistència,convalidació de crèdits...) per part de la Universitat Jaume I. No podran participar les persones que ja hagen cursat aquest màster. 

Fes-te AlumniSAUJI Premium


DADES MASTERCLASS


Sessió: Responsabilitat social en Perspectiva Ètica
ProfessoratElsa González Esteban, Doctora en Filosofoa (ètica empresarial) , Universitat Jaume I.
Data: 14 d'octubre de 2019
Horari: de 15 a 17 hores
Lloc: Seminari de Filosofia (0212), passadís central del 2º pis (FCHS)

Inscripcióa partir del 14 de setembre a través d'inscripcio.uji.es

Destinataris: aquesta classe de reciclatge professional es dirigeix als membres d'AlumniSAUJI Premium amb interès en aquesta temàtica

Preu: l'activitat s'ofereix de manera gratuïta però s'abonarà la quantitat de 5€ com a senyal de reserva de la plaça. Aquesta quantitat es retornarà a l'alumne una vegada haja assistit a la classe. Aquella persona que haja reservat la plaça però finalment no hi participe no tindrà dret al retornament de la reserva.

Més informació del Màster Universitari en Ètica i Democràcia

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI