UJI

Màsters i doctorats de la Universitat Jaume I

Formació continua, en continu canvi, en constant progrés
Última modificació: 28/05/2019 | Font: AlumniSAUJI

La Universitat Jaume I disposa d'una oferta d'estudis de postgrau diferenciada i significativament vinculada a les necessitats laborals, una oferta que capacita l'estudiantat per a respondre a reptes professionals complexos i diversos de manera innovadora. 

Dins d'aquesta oferta, els membres AlumniSAUJI Premium es beneficien d'una tarifa especial en els màsters propis i cursos d'especialització i expert/a. Aquesta tarifa suposa una reducció en el 90% del postgrau propi del 3% de la matrícula, és a dir, un decrement de l'import que pot suposar des de 20 fins a 200 € (consulta en la informació de cada màster la tarifa corresponent).

Tarifa especial: 3% de descompte en la matrícula (entre 20 i 200 € segons curs o màster).

Places amb tarifa reduïda: 2 per màster/curs que s'aplicaran per ordre de formalització de matrícula.

Requisits: formar part de la categoria AlumniSAUJI Premium amb una antiguitat superior a 3 mesos de manera ininterrompuda i indicar-ho al moment de la preinscripció al curs o màster en la FUE (Fundació Universitat-Empresa).

Fes-te AlumniSAUJI Premium

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI