Writing Consulting Cursos de formació continuada AlumniSAUJI

01/02/2021 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Formal and informal texts (congratulations, invitations, giving thanks, requests, apologies, greetings...), letters and messages of a personal nature (MSMs, emails, faxes, “chats”), formal letters, messages in chat rooms, discursive and opinion essays, reports, memories, summaries, reviews, job applications... La llista de possibles texts en anglès, com veus, és quasi infinita. Saber introduir vocabulari específic, els connectors més adients, organitzar un text i adequar el registre no sol ser tasca fàcil.

Per això, amb esta activitat volem reforçar la teua expressió escrita en anglès amb l'assessorament individualitzat d'un tutor/a que t'ajudarà a millorar els aspectes on falles, resoldre els teus dubtes i a enriquir les teues redaccions en llengua anglesa.

L'activitat consisteix en la realització de redaccions assessorades pel tutor/a a través de l'Aula Virtual (amb calendari de presentació dels writings, material de suport i fòrum de dubtes). La correcció dels materials entregats es realitza amb els criteris establerts pels correctors d'idiomes i les directrius necessàries per assolir el nivell.


Writing Pack 1
Octubre, novembre, desembre de 2020

Inscripció: a partir del 2 de setembre a inscripcio.uji.es

Writing Pack 2
Gener, febrer, març de 2021

Inscripció: a partir de l'1 de desembre a inscripcio.uji.es

Writing Pack 3
Abril, maig, juny de 2021

Inscripció: a partir de l'1 de març a inscripcio.uji.es

Les persones que s'inscriguen com a públic general han d'enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte per correu electrònic alumnisauji@uji.es o per telèfon 964 387 990/991 - 964 728 930/931 per tal de formalitzar la inscripció.


Professorat: Vicent Beltrán, Dept. d'Estudis Anglesos, Universitat Jaume I

Nivells de llengua: B1, B2, C1
No és necessari acreditar cap nivell concret d'anglès per accedir a l'activitat. En el moment de la inscripció l'alumnat haurà de seleccionar el nivell del qual vol millorar-ne la destresa. Aquest serà el nivell en què es basarà el tutor/a per fer les correccions, encara que es pot modificar al llarg del curs si l'alumne/a i el tutor/a ho decideixen.

Nombre de redaccions: màxim de 8 redaccions per alumne/a a cada Writing Pack (no hi ha mínim).

Preu: per cada Writing Pack (3 mesos)

AlumniSAUJI Premium -Estudiantat UJI: 50 €
Resta de la comunitat universitària: 55 €
Públic general: 68 €

El pagament es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu de l'activitat la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
En aquesta activitat no es certifica nivell, l’alumnat que vulga obtenir el certificat d’assoliment de nivell s’haurà de presentar a una prova d’acreditació oficial (proves d'acreditació lingüística de l'UJI, etc.).

Avisa'm

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI