UJI

Noves formes d'ensenyament de l'anglès: digitalització de l'aula

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 01/10/2019 | Font: AlumniSAUJI

La digitalització en les aules és una realitat a escala mundial, i una de les majors tendències en educació és la inclusió de la tecnologia digital en el currículum escolar perquè augmenta la motivació de l'alumnat, ensenya a aprendre i educa en valors.

En aquest sentit, un dels reptes de futur és la formació continuada dels docents, que són qui guiarà l'alumnat.

L'objectiu d'aquest curs és, per tant, conéixer noves ferramentes i millorar les competències digitals per a l'ensenyament de l'anglés que faciliten i dinamitzen la docència.

Tot el curs està dissenyat entorn de l'aplicabilitat dels Recursos Educatius Oberts (REO) i les noves tecnologies (TIC) dins de l'aula de llengua anglesa. S'hi treballaran recursos en línia per a algunes de les destreses lingüístiques: producció oral (speaking), producció escrita (writing); així com per a l'aprenentatge de vocabulari, gestió de la classe i creació de jocs amb REO i TIC.

Fes-te AlumniSAUJI Premium

Temari del curs

Dades del curs

Dates: del 3 d'octubre al 12 de desembre de 2019. Dijous de 18:00 a 20:00 h.
Calendario: 3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre de 2019.​
Durada: 32 hores (22 hores presencials + 10 hores de treball autònom /en línia)
Professorat: Ana Isabel Martínez-Hernández, dept. d'Estudis Anglesos, Universitat Jaume I
Lloc: TD0104AI Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Requisits d'accés: per accedir al curs s'aconsella tenir un nivell A2-B1 d'anglès, ja que la llengua vehicular del curs serà l'anglès. 

Inscripció: del 9 de setembre a l'1 d'octubre a través de inscripcio.uji.es
Les persones que s’inscriguen com a públic en general han d’enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte a AlumniSAUJI per correu electrònic (alumnisauji@uji.es) o per telèfon (964 387 990/991 - 964 728 930/931) per a formalitzar la inscripció. 

Preu

  • AlumniSAUJI Premium i estudiantat UJI: 97 €
  • Resta de la comunitat universitària (PAS, PDI, etc.): 110 €
  • Públic en general: 135 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S'atorgarà un certificat d'aprofitament sota sol·licitud prèvia a alumnisauji@uji.es a l'alumnat que haja assistit com a mínim al 80% de les hores​.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI