UJI
  • UJI
  • Serveis centrals
  • Any nou, vida nova: establiment d'objectius com a mitjà per al creixement personal

Any nou, vida nova: establiment d'objectius com a mitjà per al creixement personal

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI

Última modificació: 17/01/2020 | Font: AlumniSAUJI

Sé el que vull aconseguir? Què faré perquè això ocorri? L'establiment d'objectius és una tècnica conductual i motivacional que té un poderós efecte en la conducta de qualsevol persona. Ens permet:

  • Dirigir l'atenció cap als aspectes més importants de la tasca a desenvolupar
  • Provocar major esforç en la tasca
  • Prolongar la persistència d'aquell que la persegueix
  • Fomentar el desenvolupament de noves estratègies d'aprenentatge i creixement

Totes les persones ens plantegem metes que volem aconseguir, encara que a vegades no és tasca fàcil i no ho aconseguim. Per a un bon establiment d'objectius és necessari fer una anàlisi rigorosa i realista de les capacitats d'un mateix, i del context on volem desenvolupar-nos, del moment en què ens trobem, entre molts altres factors que poden influir.

Durant aquest curs, ens centrarem en conèixer i portar a la pràctica els passos a seguir per a un correcte establiment d'objectius: autoanàlisi, elecció d'objectius, establiment d'un pla d'acció i seguiment/avaluació. D'aquesta forma pràctica, cada alumne en finalitzar el curs haurà entrenat les diferents estratègies que l'ajudaran a aconseguir un correcte establiment d'objectius per a la consecució de les seves metes d'interès (professional, acadèmica, esportiva, familiar, etc.).

Fes-te AlumniSAUJI Premium

 

Dades del curs

Dates: 13 i 20 de febrer i 5 de març de 18:30 a 20:30 h
Durada: 6 hores
Professorat: María Cosín Miguel
Lloc: TD1015AA Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Inscripció: del 6 de gener al 9 de febrer a través de inscripcio.uji.es
Les persones que s’inscriguen com a públic en general han d’enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte a AlumniSAUJI per correu electrònic (alumnisauji@uji.es) o per telèfon (964 387 990/991 - 964 728 930/931) per a formalitzar la inscripció. 

Preu

  • AlumniSAUJI Premium i estudiantat UJI: 43 €
  • Resta de comunitat universitària (PDI, PAS, etc.): 47 €
  • Públic en general: 56 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S'atorgarà un certificat d'assistència sota sol·licitud prèvia a alumnisauji@uji.es.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI