UJI

Violència i assetjament al treball per mitjà de dispositius tecnològics o digitals

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 01/07/2019 | Font: AlumniSAUJI

El ciberassetjament sorgeix com a conseqüència de la utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació, especialment a l'ús que se li dóna a Internet a través de les xarxes socials i el telèfon mòbil, tan presents i freqüents en les relacions personals i cada vegada més en l'àmbit de les relacions de treball.

Al taller s'exposen les manifestacions més comuns de ciberassetjament laboral i es mostra als futurs treballadors què fan les empreses en la selecció de personal, com es pot utilitzar la informació que hi ha a les xarxes socials, quina informació interessa més a les empreses, com l'aconsegueixen i quines conseqüències té.

Es suggereixen propostes per combatre l'assetjament donada la seua creixent transcendència i la conflictivitat que els casos de ciberassetjament estan generant al món del treball.

El taller té un enfocament pràctic que convida a reflexionar sobre la repercussió de l'assetjament cibernètic entorn del treball i les eines que existeixen per combatre-ho.

Fes-te AlumniSAUJI Premium

Temari del curs

Dades del curs

Dates: 5 de març de 2020 de 18:00 a 20:00 h
Durada: 2 hores
Professorat: Fernando de Vicente Pachés, professor de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Jaume I, i Director Acadèmic de l 'Espai Jurídic d'Estudis Laborals  de la Universitat Jaume I 
Lloc: per confirmar

Inscripció: del 10 de febrer al 2 de març a través de inscripcio.uji.es
Les persones que s’inscriguen com a públic en general han d’enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte a AlumniSAUJI per correu electrònic (alumnisauji@uji.es) o per telèfon (964 387 990/991 - 964 728 930/931) per a formalitzar la inscripció. 

Preu

  • AlumniSAUJI Premium i estudiantat UJI: 6 €
  • Resta de comunitat universitària (PDI, PAS, etc.): 7 €
  • Públic en general: 8 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI