UJI

Català de preparació del nivell C1 Suficiència

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 31/01/2019 | Font: AlumniSAUJI

Curs intensiu de preparació per a l’obtenció del nivell C1 de llengua catalana.

En aquest curs no se certifica nivell (no s’atorga cap certificat d’assoliment de coneixements). Per a obtenir la certificació de coneixements de valencià les persones interessades han de realitzar una prova de certificació, com ara la de les universitats valencianes que convoca la Comissió Interuniversitària d’Estandardització de l’Avaluació dels Coneixements de Valencià (CIEACOVA),  que té validesa en totes les universitats i està homologada per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), o la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). 

Fes-te AlumniSAUJI Premium

Temari del curs

Dades del curs

Dates: del 29 d’octubre al 17 de desembre de 2018. Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30 h
Durada: 40 hores (30 hores classes presencials, 10 hores CAL/Aula Virtual) 
Professorat: Josefina Montiel Doñate​
Lloc: TD1022AA.Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Requisits de accés:  per a accedir al curs s’aconsella haver superat els coneixements de català de nivell B2 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Inscripció: del 25 de setembre al 29 d’octubre a través de inscripcio.uji.es
Les persones que s’inscriguen com a públic en general han d’enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte a AlumniSAUJI per correu electrònic (alumnisauji@uji.es) o per telèfon (964 387 990/991 - 964 728 930/931) per a formalitzar la inscripció.

Preu

  • AlumniSAUJI Premium i estudiantat UJI: 97 €
  • Resta de la comunitat universitària (PAS, PDI, etc.): 107 €
  • Públic en general: 132 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S'atorgarà un certificat d'aprofitament sota sol·licitud prèvia a alumnisauji@uji.es a l'alumnat que haja assistit com a mínim al 80% de les hores​.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI