Català de nivell Superior C2 (virtual)

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 16/01/2018 | Font: AlumniSAUJI

Els objectius d’aquest curs són comprendre sense esforç pràcticament tot el que es llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites; reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent i expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

En aquest curs no es certifica nivell (no s'atorga cap certificat d'assoliment de coneixements).  Per a obtenir la certificació de coneixements de valencià, els candidats hauran de realitzar una prova de certificació com ara la de les universitats valencianes que convoca la Comissió Interuniversitària d' Estandarització de l' Avaluació dels Coneixements de Valencià (CIEACOVA),  que té validesa en totes les universitats i està homologada per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), o la de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).  

 

DADES DEL CURS


Dates: del 22 de gener al 23 de maig de 2018
Durada: 80 hores (Aula Virtual)
Professorat: M. Dolores Oltra Ripoll

Requisits d'accés: per accedir al curs cal acreditar coneixements de català de nivell C1 o l'equivalent d'acord amb la  taula d’equivalències de la Universitat Jaume I  durant les 48 hores posteriors a la matrícula. La documentació es podrà presentar a qualsevol de les oficines d'AlumniSAUJI o per correu electrònic alumnisauji@uji.es.
La matrícula al curs no es considerarà vàlida fins que es presente la documentació acreditativa. Aquells alumnes que facen el pagament sense acreditar el nivell necessari per accedir no podran realitzar el curs i no se'ls retornarà l'import de la matrícula. 

Matrícula: del 19 de desembre de 2016 al 16 de gener a través de http://preinscripcio.uji.es/
Les persones que s'niscriguen com a públic general han d'enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte per correu electrònic alumnisauji@uji.es o per telèfon 964 387 990/991 - 964 728 930/931 per tal de formalitzar la inscripció.

Data de confirmació del curs: 16 de gener

Preu

AlumniSAUJI Premium
Estudiantat UJI

Resta de la comunitat universitària
(PAS, PDI, etc.)

Públic en general 

180 €

190 €

215 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S’aplicarà una avaluació contínua i serà requisit per a l’obtenció del certificat d’aprofitament la participació activa i la realització de les tasques assignades setmanalment. En aquest curs no es certifica nivell, l’alumnat que vulga obtenir el certificat d’assoliment del nivell C2 s’haurà de presentar a una prova d’acreditació oficial.

  Què diu el nostre alumnat? Consuelo , Laura
   Avisa'm quan s'obre la matrícula a este curs

 

 

Doneu-nos la vostra opinió del curs al Facebook i al Twitter.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16