panoramica UJI

Preparatori d'anglès per al Preliminary (PET)

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 05/04/2018 | Font: AlumniSAUJI

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements i temari acoblats a la convocatòria de les proves de certificació d’idiomes per l’obtenció del certificat de Preliminary (PET) pricipalment, però també nivell B1 a la convocatòria de l’examen Cambridge English: Preliminary English Test (PET) 

Per reforçar la destresa oral, que també es treballa durant del curs, es pot optar als Meeting Talk (grups de conversa) mentre que per millorar l'expressió escrita existeix el servei d'assessorament individualitzat Writing Consulting 

Temari B1
Taula comparativa nivells Cambridge Institute ​
Properes convocatòries Cambridge Castellón 
 

DADES DEL CURS


Dates: del 9 d’abril al 28 maig de 2018. Horari: dilluns i dimecres de 18:30 a 20.30 hores
Abril: 9, 11, 16, 18, 23 ,25 i 30
Maig: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28

Durada: 40 hores (30 hores classes presencials, 10 hores CAL/ Aula Virtual)
Professorat: Maria Vall,  Universitat Jaume I 
Lloc: TD2046AA.Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Requisits d'accésper accedir al curs s'aconsella haver superat els coneixements d'anglès Key English Test (KET) o nivell A2 o l’equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I 

Si no estàs segur/a de quin és el teu nivell o en quin nivell fer la inscripció, et suggerim alguns llocs web on pots fer una simulació orientativa gratuïta.

Matrícula: del 27 de febrer al 6 d'abril a través de http://preinscripcio.uji.es/
Les persones que s'inscriguen com a públic general han d'enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte per correu electrònic alumnisauji@uji.es o per telèfon 964 387 990/991 - 964 728 930/931 per tal de formalitzar la inscripció.

Confirmació del curs: 6 d'abril

Preu

AlumniSAUJI Premium
Estudiantat UJI
Resta de la comunitat universitària
(PAS, PDI, etc.)
Públic en general
97 €
107 €
132 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Al preu no s'inclouen les taxes per drets d’examen a la convocatòria de Cambridge English : Preliminary (PET).

Títol o certificat obtingut
S’aplicarà una avaluació contínua i serà requisit per a l’obtenció del certificat d’aprofitament la participació activa i la realització de les tasques assignades setmanalment. En aquest curs no es certifica nivell, l’alumnat que vulga obtenir el certificat d’assoliment del nivell Preliminary (PET) o B1 s’haurà de presentar a una prova d’acreditació oficial com pot ser Cambridge Englishproves d'acreditació lingüística de l'UJI (certificats CertAcles, reconeguts també per les Escoles Oficials d'Idiomes), etc.
 

  Què diu el nostre alumnat?
   Avisa'm quan s'obre la matrícula a este curs

Doneu-nos la vostra opinió del curs al Facebook i al Twitter.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16