panoramica UJI

Anglès de Preparació al nivell B2 Upper-Intermediate

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 18/10/2017 | Font: AlumniSAUJI

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements i temari acoblats a la convocatòria de les proves de certificació d’idiomes per l’obtenció del certificat de nivell B2.

Aquest cursos tenen com a referència els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), elaborat pel Consell d’Europa, un instrument d’àmbit europeu que estableix unes bases comunes per ensenyar, aprendre i avaluar els idiomes estrangers, especialment.

Para reforzar la destreza oral, que también se trabaja durante el curso, también se puede optar a los Meeting Talk (grups de conversa)  mientras que para mejorar la expresión escrita existe el servicio de asesoramiento individualizado Writing Consulting 

Temari B2

DADES DEL CURS


Dates: del 24 d'octubre al 12 de desembre de 2017. Horari: dimarts i dijous de 18:30 a 20.30 hores
Octubre: 24, 26 i 31
Novembre: 2, 7, 9, 14, 16,  21,  23,  28 i 30
Desembre: 5, 7 i 12

Durada: 40 hores (30 hores classes presencials, 10 hores CAL/ Aula Virtual)
ProfessoratMaria Vall, traductora
Lloc:  TD2002AA.Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Requisits d'accés: per accedir al curs s'aconsella haber superat els coneixements d'anglès de Preliminary (PET) o nivell B1 o l’equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I 

Matrícula: del 26 de setembre al 20 d'octubre a través de http://preinscripcio.uji.es/
Les persones que s'niscriguen com a públic general han d'enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte per correu electrònic alumnisauji@uji.es o per telèfon 964 387 990/991 - 964 728 930/931 per tal de formalitzar la inscripció.

Data de confirmació del curs: 20 d'octubre

Preu

AlumniSAUJI Premium
Estudiantat UJI
Resta de la comunitat universitària
(PAS, PDI, etc.)
Públic en general
97 €
107 €
132 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S’aplicarà una avaluació contínua i serà requisit per a l’obtenció del certificat d’aprofitament la participació activa i la realització de les tasques assignades setmanalment. En aquest curs no es certifica nivell, l’alumnat que vulga obtenir el certificat d’assoliment del nivell B2 s’haurà de presentar a una prova d’acreditació oficial (proves d'acreditació lingüística de l'UJI, etc.).

 

Què diu el nostre alumnat? Rafael , Jose , Andrés
   Avisa'm quan s'obre la matrícula a este curs

 

Doneu-nos la vostra opinió del curs al Facebook i al Twitter.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16