Anglès de Preparació al nivell B1 Intermediate

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 30/10/2017 | Font: AlumniSAUJI

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements i temari acoblats a la convocatòria de les proves de certificació d’idiomes per l’obtenció del certificat de nivell B1.

Aquest cursos tenen com a referència els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), elaborat pel Consell d’Europa, un instrument d’àmbit europeu que estableix unes bases comunes per ensenyar, aprendre i avaluar els idiomes estrangers, especialment.

Per reforçar la destresa oral, que també es treballa durant del curs, es pot optar als Meeting Talk (grups de conversa) mentre que per millorar l'expressió escrita existeix el servei d'assessorament individualitzat Writing Consulting 

Temari B1


DADES DEL CURS


Dates: del 23 d'octubre al 18 de desembre de 2017. Horari: dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30 hores
Octubre: 23, 25 i 30
Novembre: 6, 8, 13, 15,  20,  22,  27 i 29
Desembre: 4, 11, 13 i 18

Durada: 40 hores (30 hores classes presencials, 10 hores CAL/ Aula Virtual)
Professorat:  Vicent Beltrán Palanques
Lloc: HD0131AA a la Facultat de Ciències de la Salut.

Requisits de accés: per accedir al curs s'aconsella haver superat els coneixements d'anglès Key English Test (KET) o nivell A2 o l’equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I 

Matrícula: del 26 de setembre al 23 d'octubre a través de http://preinscripcio.uji.es/
Les persones que s'inscriguen com a públic en general han d'enviar el seu nom i cognoms, DNI i dades de contacte per correu electrònic alumnisauji@uji.es o per telèfon 964 387 990/991 - 964 728 930/931 per tal de formalitzar la inscripció.

Data confirmació del curs: 20 d'octubre

Preu

AlumniSAUJI Premium
Estudiantat UJI
Resta de la comunitat universitària
(PAS, PDI, etc.)
Públic en general 
97 €
107 €
132 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S’aplicarà una avaluació contínua i serà requisit per a l’obtenció del certificat d’aprofitament la participació activa i la realització de les tasques assignades setmanalment. En aquest curs no es certifica nivell, l’alumnat que vulga obtenir el certificat d’assoliment del nivell B1 s’haurà de presentar a una prova d’acreditació oficial (proves d'acreditació lingüística de l'UJI, etc.).

 

Què diu el nostre alumnat?
   Avisa'm quan s'obre la matrícula a este curs

 

Doneu-nos la vostra opinió del curs al Facebook i al Twitter.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16