panoramica UJI

Preparatori d'anglès per l'Advanced (CAE)

Cursos de formació continuada AlumniSAUJI
Última modificació: 25/07/2017 | Font: AlumniSAUJI

L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements i temari acoblats a la convocatòria de les proves de certificació d’idiomes per l’obtenció del certificat  Advanced (CAE)  o Nivell C1 a la convocatòria de l’examen Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE).

Per reforçar la destresa oral, que també es treballa durant del curs, a l'alumnat d'aquest curs se li ofereix la possibilitat d'inscriure's també a un grup de conversa del mateix nivell a un preu reduït de 15 € (preu normal 20 €).

Temari C1
Taula comparativa nivells d'anglès Cambridge Institute
Properes convocatòries Cambridge Castellón CAE: 24 juny / 20 juliol


DADES DEL CURS


Dates: del 4 d'abril al 1 de juny de 2017. Horari: dimarts i dijous de 18.30h a 20.30h
Abril:4, 6, 11, 25, 27

Maig: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25,30

Juny : 1
Durada: 40 hores (30 hores classes presencials, 10 hores CAL/ Aula Virtual)
Data de confirmació: 4 d'abril de 2017
Professorat: Vicent Beltrán Palanques
Lloc:TD2002AA.Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Grup de conversa (opcional)
Dates: 7, 28 d'abril, 5, 19 de maig de 18.30 a 20.30 hores (divendres)
Professorat: Vicent Beltrán Palanques
Lloc : TD1103AA.Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Destinataris: este curs s’adreça als membres d'AlumniSAUJI Premium i, sempre que queden places, a la resta de membres de la comunitat universitària.
Si no estàs segur/a de quin és el teu nivell o en quin nivell fer la inscripció, et suggerim alguns llocs web on pots fer una simulació orientativa gratuïta.

Requisits d'accés: per accedir al curs s'aconsella haber superat els coneixements d'anglès First Certificate in English (FCE) o nivell B2 o l’equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I 

Matrícula: a través de http://preinscripcio.uji.es/
Membres d'AlumniSAUJI Premium: del 28 de febrer al 3 d'abril de 2017
Resta de la comunitat universitària (PAS, PDI, alumnat, etc.): del 7 de març al 3 d'abril de 2017

Preu

AlumniSAUJI Premium
Estudiantat UJI
Resta de la comunitat universitària
(PAS, PDI, etc.)
100 €
110 €
115 € amb grup de conversa (opcional)
125 €  amb grup de conversa (opcional)

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida. Al preu no s'inclouen les taxes per drets d’examen a la convocatòria de Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE).

Títol o certificat obtingut
S’aplicarà una avaluació contínua i serà requisit per a l’obtenció del certificat d’aprofitament la participació activa i la realització de les tasques assignades setmanalment. En aquest curs no es certifica nivell, l’alumnat que vulga obtenir el certificat d’assoliment del  Advanced (CAE) o nivell C1 s’haurà de presentar a una prova d’acreditació oficial com pot ser Cambridge Englishproves d'acreditació lingüística de l'UJI (certificats CertAcles, reconeguts també per les Escoles Oficials d'Idiomes), etc.

Què diu el nostre alumnat?
   Avisa'm quan s'obre la matrícula a este curs

 

Doneu-nos la vostra opinió del curs al Facebook i al Twitter.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16