UJI

Beques i ajudes

Millora professional

Última modificació: 17/07/2013 | Font: AlumniSAUJI
  • El Programa Experience de Beques de Formació Pràctica en Empreses per a Titulats Universitaris està dirigit a recent titulats universitaris (menors de 30 anys) en situació de desocupació i que haja fet menys de 4 anys que finalitzaren el seu grau o màster per a completar la seua formació teòrica, a través de pràctiques en empreses, a fi d'aconseguir la inserció professional.

  • Beques i ajudes pròpies de la Universitat Jaume I i d'altres organismes públic i privats

  • El Bancp Santander compta amb un ampli i divers programa de beques per a finançar estudis, estades a l'estranger, projectes de recerca i pràctiques professionals en empreses.

  • La Fundación SEPI és una entitat sense ànim de lucre tutelada per la Societat Estatal de Participacions Industrials. Disposa d'un programa de beques d'ocupació per a joves titulats, amb al voltant de 400 places anuals en empreses com Cepsa, Endesa, Enresa, Iberia, Xarxa Elèctrica d'Espanya, Repsol YPF, etc.

  • La Fundación Carolina té un programa de beques en matèria educativa i científica entre Espanya i els països de la Comunitat Iberoamericana de Nacions, així com amb altres països amb especials vincles històrics, culturals o geogràfics.

  • Condicions especials per a estudiantat de les universitats públiques valencianes i per al finançament de beques

  • Beques de formació de joves menors de 27 anys per a formar-se i especialitzar-se en internacionalització empresarial.

  • El període de sol·licitud per a la present convocatòria finalitzarà el 15 de gener de 2018

  • AlumniSAUJI concedirà quatre beques de postgrau per a màsters universitaris de l'UJI. Les beques Alumni s’atorgaran gràcies a la col·laboració del assistents a la «Festa Alumni: 25 anys UJI, 25 anys de música».

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI