UJI

Enginyeria Industrial

Última modificació: 17/03/2016 | Font: AlumniSAUJI
  • «EURUJI [doble titulació internacional] va ser una qüestió de grup, de dedicació continuada, de suport entre companys, una historia professional des del primer dia de classe. Una realitat de esforç i recompensa a parts iguals»

  • «Una beca del Programa Experience de beques per a titulats de la FUE-UJI (Fundació Universitat-Empresa) me va obrir les portes al món laboral i gràcies al treball, me van contractar en acabar. Continuo aprenent, i sent fidel a la meva filosofia, treballar per aconseguir el que vull, ja que cadascun recull el que sembra.»

  • «La Universitat Jaume ha estat el major focus de transformació de la societat de Castelló durant el segle XX. Gran part de l'apertura al món que hui té Castelló li la devem a la Universitat.» [vídeo]

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI