UJI

Enginyeria Elèctrica

Última modificació: 05/06/2018 | Font: AlumniSAUJI
  • «Vaig decidir enfocar la meua trajectòria professional cap al camp de les energies, en especial les renovables. Ara desenvolupe projectes d'autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques, alhora que assessore en energia tant a particulars com a empreses.»

  • «Integrar-me en un grup de recerca el projecte del qual era dissenyar i fabricar una motocicleta elèctrica per a participar en Motostudent va ser molt important. Gràcies al projecte vaig començar les pràctiques en l'empresa Ampere Energy.»

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI