UJI

Gestió i Administració Pública

Última modificació: 07/06/2018 | Font: AlumniSAUJI
  • Pedro Calvo Sánchez

    «La meua valoració és satisfactòria quant al pla d'estudis, assignatures, metodologia utilitzada, professorat i companys. La part negativa és que per part de l'Administració no s'ha tingut en compte aquesta titulació en l'oferta pública de places, sent una titulació que va encaminada cap a aquest vessant (encara que també en l'àmbit privat es pot trobar eixides professionals).»

  • Claudia Madalina Sisu

    «Vaig optar per cursar el Grau en Gestió i Administració Pública per la gran complexitat i diversitat de matèries que té, la qual cosa fa ampliar el ventall del coneixement i les possibles eixides laborals.»

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI