UJI

Medicina

Última modificació: 08/05/2018 | Font: AlumniSAUJI
  • «Va ajudar moltíssim al nostre aprenentatge un professorat jove amb moltíssimes ganes d'ensenyar, no solament la matèria, sinó la seua professió, explicant-nos les seues vivències i experiències més personals i mostrant-se sempre disponibles davant qualsevol suggeriment. I en les pràctiques érem un alumne per metge.»

  • «Les pràctiques en hospitals són un punt fort de la formació de l'UJI. També ho són el clima de proximitat, tant en la relació entre els companys com en el tracte amb el professorat: jove, accessible i amb il·lusió per ensenyar.»

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI