15/11/2023 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudis: RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Promoció: 2013-2017

Càrrec: Tècnic de prestacions en Unió de Mútues +info
 
«Vaig decidir cursar aquest grau a causa d'un cúmul de circumstàncies i situacions viscudes, tant familiars com a personals, a més del context de crisi socioeconòmica que estàvem (i estem) vivint. Davant aquesta realitat, vaig decidir voler comprendre més sobre el meu entorn i tractar d'ajudar als meus davant els innombrables dubtes jurídics que els assaltaven cada vegada que iniciaven o extingien una relació laboral».
 

El motiu pel qual vaig decidir cursar el Grau en Relacions Laborals i RRHH és per d'un cúmul de circumstàncies i situacions viscudes, tant familiars com personals, a més del context de crisi socioeconòmica que estàvem (i estem) vivint, amb la gran majoria dels meus familiars en situació de desocupació i davant un abatiment social sense precedents. Davant aquesta realitat, vaig decidir voler comprendre més sobre el meu entorn i tractar d'ajudar als meus més reunits davant els innombrables dubtes jurídics que els assaltaven cada vegada que iniciaven o extingien una relació laboral.

Al setembre de 2013 vaig començar la meua primera etapa universitària amb un mar de dubtes i nervis, no obstant açò gràcies al Programa d'Acció Tutorial Universitari (PATU) i a la meua tutora Laura (alumna de tercer de carrera) de seguida vaig aconseguir adaptar-me a la vida universitària i a conèixer més en profunditat l'UJI, a més de les diferents possibilitats que la Universitat em brindava, tant a nivell formatiu com d'oci.

Com en tota carrera hauran assignatures que t'apassionen més i altres menys. En el meu cas, la immensa majoria em semblaven de summa utilitat, i com menys interessants. No solament pel seu alt contingut pràctic, sinó perquè el professorat aconseguia transmetre'm l'element nuclear de cadascuna d'elles amb gran encert i passió, a més d'ajudar-me sense vacil·lar en cadascuna de les diferents qüestions que se'm plantejaven. Així mateix, record amb especial afecte les assignatures d'àmbit jurídic, en concret; Dret Laboral, Dret de la Seguretat Social, Dret Jurisdiccional, Dret de Prevenció de Riscos Laborals i Dret Sindical, així com al professorat que impartia cadascuna de les assignatures anunciades.

D'altra banda, durant el transcurs de la meua etapa universitària he participat en una infinitat activitats i projectes diferents. Per enumerar-los breument, els meus companys em van proporcionar el privilegi de ser el seu delegat en tercer de carrera, subdelegat en cambra i coordinador de grau en finalitzar la meua etapa universitària. Al seu torn, també he participat en les eleccions al Claustre de la Universitat Jaume I sent representant del màxim òrgan rector de representació dels estudiants a nivell universitari, a més d'acudir i impartir (i organitzar) diferents jornades i tallers com el Curs zero per a nous estudiants del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans com a col·laborador de l'Espai Jurídic d'Estudis Laborals (EJEL).

Al seu torn, em vaig fer ressò de la possibilitat de poder realitzar pràctiques extracurriculares una vegada aconsegueixes el 50% dels crèdits aprovats, és a dir, en finalitzar segon de carrera. Per això, vaig tenir la immensa sort de poder plasmar els meus coneixements i competències adquirides al llarg de l'any en Noawork (actualment, Grup Noa´s) on vaig poder tenir el meu primer contact professional amb el que seria el meu futur laboral davant un equip humà excel·lent i disposat en tot moment a ensenyar-me. En tercer de carrera vaig voler repetir l'experiència viscuda en segon i vaig poder realitzar una estada de pràctiques extracurriculares en el gabinet jurídic del sindicat UGT, el qual va fer que enamorara del vessant jurídic del grau i finalment vaig realitzar les pràctiques curriculars en cambra de carrera en una assessoria local de Castelló, Aserem, de la qual guarde molt bons records i va afermar en gran mesura els meus coneixements amb la pràctica laboral.

Totes aquestes experiències, juntament amb la possibilitat de realitzar una beca de col·laboració amb la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social sota l'adreça de la catedràtica Arántzazu Vicente Palacios, i posteriorment una beca de recerca davant l'atenta adreça de la catedràtica acreditada Empare Garrigues Giménez, a més de col·laborar amb el professor Fernando de Vicente cofundador de l'EJEL, m'han ajudat a afermar els meus coneixements davant un entorn eminentment pràctic permetent-me no solament poder afrontar amb major o menor soltesa cadascun dels reptes que se'm presenten, sinó a més tenir l'habilitat necessària per a poder donar resposta des d'una òptica teòric-científica a les diferents qüestions que se'm plantegen tant a nivell laboral i personal.

En finalitzar el grau, vaig participar en el programa de pràctiques per a titulats de la Fundació Universitat Empresa (FUE UJI) on vaig poder desenvolupar la meua primera etapa professional en el departament jurídic de Séneor Laboral. Posteriorment, vaig tenir l'oportunitat de ser responsable de l'àrea laboral en l'assessoria Valeriano Barberá on he realitzat diferents tasques inherents a aquest lloc, entre les quals destaquen: altes i baixes d'empreses i treballadors, modificacions de contractes, comunicació dels butlletins de cotització la Seguretat Social, assessorament integral a empreses i treballadors, presentació de diferents escrits i recursos davant la Tresoreria, INSS i Inspecció de Treball, entre altres qüestions.

Al dia d'avui, treballe com a tècnic de prestacions en Unión de Mútuas i entre les meues diferents funcions la gestió de les prestacions d'incapacitat, mort i supervivència derivades de contingències professionals.

En suma, em sent summament afortunat d'haver viscut la meua etapa universitària a l'UJI, doncs malgrat el repte que suposa afrontar una carrera universitària, resulta confortable veure com la dedicació i el dur esforç al final té el seu recompensa, tant a nivell professional, en permetre'm accedir a un gran nombre de vessants professionals, sinó també a nivell d'emocions i sensacions viscudes.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI
Recurs d'imatge accio elsnostresalumni2000x400

Volem saber de vosaltres! Conteu-nos com va ser el vostre pas per la Universitat Jaume I.