24/11/2023 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudis: MÀSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGIA

Promoció: 2021

«Destacaria del màster la metodologia de treball que acostuma a ser oberta i interactiva, traspassa les parets de l'aula, i dona importància al treball en equip, aspecte fonamental a l’àmbit educatiu».
 
Per què vas decidir estudiar aquest màster?
 
Quan vaig finalitzar els estudis del grau en Educació Primària vaig sentir la necessitat de continuar formant-me. Després de consultar la informació de diferents universitats i valorar diverses opcions, em vaig decantar per aquest màster, principalment pel pla d’estudis i la seua organització, les línies d’investigació associades i també per l’oportunitat que m’oferia d’abordar aspectes que no havia tractat en la meua formació prèvia.

Què ha aportat a la teua formació?
 
Com a mestre especialista en Pedagogia Terapèutica, havia encaminat la meua formació cap a la intervenció de les necessitats educatives especials de l’alumnat, però no havia tractat tant la part més social, així com tampoc el rol d’orientador. En aquest sentit, aquest màster m’ha permès explorar la meua professió des d’una perspectiva que dona importància al context socioeducatiu. He tingut l’oportunitat de fer una reflexió més profunda sobre l’educació en considerar aspectes com la participació democràtica, la interculturalitat, la inclusió, la legitimació de les emocions o la vinculació de l’escola amb el territori.

Quins aspectes destacaries?
 
D’entre diversos aspectes, destacaria el fet de dur a terme projectes grupals de manera transversal a les assignatures, és a dir, projectes als quals he hagut d’aplicar els continguts de diverses assignatures al mateix temps. A més, aquests projectes els hem realitzat majoritàriament en un context real, amb treball de camp en entitats i associacions, per la qual cosa l’aprenentatge ha sigut major, més enriquidor i significatiu, ja que hem desenvolupat un procés de coordinació, recerca de necessitats, negociació i presa de decisions que no hauria tingut lloc si haguérem treballat sobre el supòsit d’una situació fictícia. D’una altra banda, he pogut fer les pràctiques del màster en un grup d’investigació de l’UJI en el qual he participat com un membre més, i això ha suposat també un aprenentatge enorme.

Per què el recomanaries?
 
Recomanaria aquest màster, fonamentalment, per la varietat de temàtiques que s’aborden, l’ambient familiar, proper i amable, i per la metodologia de treball, que acostuma a ser oberta i interactiva, traspassa les parets de l’aula, i dona importància al treball en equip, aspecte essencial en l’àmbit educatiu.

Quines aplicacions pràctiques has trobat en l'àmbit professional i acadèmic?
 
El context de treball m’ha resultat pròxim a la meua professió. Per exemple, el grup d’investigació MEICRI, en el qual he fet les pràctiques, té experiència en l’acompanyament a centres educatius en procés de transformació, així que el que he aprés em resulta fàcilment extrapolable a la meua labor com a docent. He descobert una filosofia d’investigació en la qual es treballa de manera molt pròxima a la realitat estudiada, en aquest cas l’escola, tot involucrant els agents educatius en el mateix procés. Per tant, açò m’obri la porta a pensar que la investigació pot ser una part més del meu treball a l’escola que em permetrà conèixer millor el que ocorre en el dia a dia i reflexionar-hi per a posar-ho al servei de la millora i la transformació de la realitat educativa.
Informació proporcionada per: AlumniSAUJI
Recurs d'imatge accio elsnostresalumni2000x400

Volem saber de vosaltres! Conteu-nos com va ser el vostre pas per la Universitat Jaume I.