Tractament de dades en la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I

28/04/2022 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Associació Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: +34 964 72 89 30 – 964 38 79 90
Adreça electrònica: alumnisauji@uji.es
Delegat de Protecció de Dades
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa de l'associació, gestió de les altes i baixes dels membres, accés als serveis que presta l'associació (inclosos els acordats amb la Universitat Jaume I), emissió del carnet dels associats/membres, emissió de l'usuari i contrasenya corporatius UJI per a accessos en línia a serveis SAUJI i UJI, enviament d'informació amb fins formatius, culturals, socials, acadèmics, científics i d'inserció laboral. Gestió de la inscripció a activitats organitzades per l'associació o amb la col·laboració de la Universitat Jaume I o altres entitats amb les que es col·labora. Així com difusió de serveis, amb les mateixes finalitats anteriors, d'entitats amb les que es col·labora.  Accions de millora professional. Organització de trobades d'antics alumnes. Les dades laboral per a poder contactar i sol·licitar col·laboració per a testimonis d'antics alumnes UJI i per a que la Universitat Jaume I puga establir acords de col·laboració en la empresa en la que treballen. Publicació en mitjans web i xarxes socials de la SAUJI i de la Universitat d'imatges d'actes de graduació, trobades d'antic alumnat i altres activitats pròpies d’AlumniSAUJI en les que participen. Enquestes de satisfacció de l'usuari. Finalitats estadístiques i de perfil de dades per a fer enviaments segmentats segons preferències indicades per l'usuari o usuària.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran indefinidament. 
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Execució d' un contracte segons l' art. 6.1.b de la RGPD. Consentiment de la persona interessada per a la publicació d'imatges i per a les dades laborals.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament
Quins són els vostres drets?

▪ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SAUJI estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

▪ Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin  necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

▪ En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 21 del RGPD, els interessats poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per exercir o defensar reclamacions.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament adreçant-se a la SAUJI mitjançant correu electrònic a proteccioalumnisauji@uji.es, telèfon 964728930 i/o presencialment, a les oficines d’AlumniSAUJI situades a l’Àgora universitària (local 4) Avgda. Vicent Sos Baynat, s/n. Universitat Jaume I. 12071 Castelló de la Plana (Castelló).  

Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació, si ho considera oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI