22/11/2023 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ser AlumniSAUJI Premium et permet mantindre una relació de proximitat amb l'UJI. 

Aquesta categoria permet formar part de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) i tindre un major nombre d’avantatges i serveis. Poden formar part: 

  • Persones majors de 18 anys que tenen o han tingut algun vincle amb l’UJI (alumnat, antic alumnat, PTGAS, PDI)
  • Persones majors de 18 anys que han cursat estudis universitaris en altra universitat
  • Persones majors de 23 anys sense necessitat d'estudis universitaris
     

Quota AlumniSAUJI Premium

La quota anual per als socis numeraris i sòcies numeràries és de 30 €.

Tenen dret a un 50% de reducció de quota, és a dir una quota anual de 15 €, els membres que estan a l’atur, són jubilats o pensionistes, són recent titulats i titulades UJI (menys de dos anys de l'acabament del grau) o estan cursant actualment un grau o màster universitari o propi a l'UJI. Per a la reducció de la quota és imprescindible aportar la justificació corresponent.

La quota dona dreta a gaudir dels serveis com a soci o sòcia  durant un any natural prenent com a data de renovació el dia i mes d’alta al programa. La renovació serà automàtica a menys que el membre haja manifestat el contrari abans del cobrament de la nova quota. 

Aquestes premisses seran d’aplicació per a tots els membres excepte els pertanyents a les tipologies d’associat o associada exemptes de quota com ara els socis honorífics o els supervisors de practiques amb l’OIPEP.

Forma de pagament: prèvia comunicació mitjançant correu electrònic amb 20 dies d’antelació es procedeix al cobrament de la quota per domiciliació bancària. S’ha de comunicar al programa qualsevol canvi en el número de compte al que s'ha de realitzar el cobrament de la quota o correu electrònic al que es volen rebre les notificacions.

 

Fes-te AlumniSAUJI Premium

 

 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI