Convocatòria de les Beques ICEX (46ª Promoció)

17/03/2021 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El termini d'inscripció és del 26 de març al 22 d'abril a les 14.00 hrs. (GMT Madrid).

El Programa està integrat per 3 fases:

  • Fase 0: Màster Universitari en Gestió Internacional de l'Empresa (MBA in International Management).
  • Fase I: Pràctiques en la Xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'Exterior.
  • Fase II: Pràctiques en empreses, entitats o organismes internacionals dels quals Espanya n'és membre.

Els requisits per a poder optar a elles són, entre altres que es detallen en la convocatòria:

  • Estar en possessió de la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea.
  • Haver nascut a partir d'1 de gener de 1993.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària superior de grau i que permeta l'accés als estudis oficials de Màster Universitari d'acord amb el que s'estableix en l'art. 16 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Convocatòria beques d'internacionalització empresarial d'ICEX España 

 

Més informació

Direcció Provincial de Comerç a Castelló
Secretaria d'Estat de Comerç
(+34) 964 72 28 30
castellon@comercio.mineco.es
comunidadvalenciana.comercio.es - www.icex.es

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI